Directrius, instruccions, acords i circulars - Diversitat funcional

Directrius, instruccions, acords i circulars - Diversitat funcional

2024

 

Instrucció 4/2024, de data 11 de juliol de 2024, per a l' Organització i funcionament dels equips multiprofessionals de qualificació i reconeixement del grau de discapacitat i adaptació al Reial Decret 888/2022.

 

2023 

 

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2023, conjunta de la Direcció General de Diversitat Funcional i Salut Mental i de la Direcció General d’Assistència Sanitària, per la qual s’estableix el protocol per a la coordinació en atenció primerenca.

 

Instrucció 4/2023, de data 22 de maig de 2023, per a la implantació de plans d'atenció lliure de coercions en les residències per a persones amb problemes de salut mental.

 

Instrucció 5/2023, de data 27 de juny de 2023, per a establir directrius per a la implantació i funcionament de les Unitats de valoració i seguiment de l'atenció primerenca (UVSAT), la coordinació amb el programa d'atenció al desenvolupament infantil (ADI) i determinades modificacions dins del marc comú per a l'accés als serveis i la prestació d'atenció primerenca.

 

Memòria Tècnica justificativa de les activitats realitzades en la línia T1131 - Atenció Primària de caràcter Bàsic

Memòria Tècnica justificativa de les activitats realitzades en la línia T1132 - Atenció primària de caràcter específic de competència local

Memòria Tècnica justificació de les activitats realitzades en la línia T1133 - Atenció primària de caràcter específic de competència Generalitat Valenciana

Memòria justificació de les activitats realitzades en la línia T1134 - Atenció secundària

 

 

2022

 

Instrucció 3/2022, de data 29 de juliol de 2022, que establix el marc comú de les actuacions d'intervenció d'Atenció Primerenca.

Annex I Fitxa PIAP

Annex II Fitxa mensual

Annex III Comunicació avís suspensió

Annex IV Registre firmes

Justificant falta assistència

 

2021

Resolució de 8 d'abril de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableix el pla d'actuació en els centres i recursos dirigits a persones amb diversitat funcional o problemes de salut mental de la Comunitat Valenciana, en el context de la crisi sanitària ocasionada per Covid-19.

Resolució conjunta de 17 de setembre de 2021, de la Direcció General de Diversitat Funcional i Salut Mental i de la Direcció General d'Inclusió Educativa, per la qual s'estableix el protocol de coordinació de professionals per al desenvolupament de l'atenció precoç.

 

2020 

Instrucció 2/2020, de 4 de maig de 2020, per a la tramitació de sol·licituds d'informe d'adequació al lloc de treball per la contractació de persones amb discapacitat.

Annex I. Formulari de sol·licitud d'informe d'adequació al lloc de treball
Annex II. Autorització per a la cessió de dades i el seu tractament
Annex III. Informe d'adequació al lloc de treball

Instrucció 3/2020, de data 3 de juny de 2020, que estableix el marc comú d'actuacions de desenvolupament i seguiment de la prestació de serveis d'atenció precoç sostinguts amb fons de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Annex I. Fitxa resumen PIAT
Annex II. Fitxa mensual persones ateses

 

2019

Instrucció 1/2019, de 2 de gener de 2019, que estableix directrius per a l'agilitació del procediment de valoració i mesures per a la reducció de demores en la resolució de sol·licituds de reconeixement de discapacitat.

Instrucció 6/2019, de 22 de maig de 2019, complementària a la Instrucció de 20 de novembre de 2018, de la Directora General de Serveis Socials i Persones en situació de dependència, a fi de reduir el temps de tramitació de les PVS-RS Garantia per a persones del sector de diversitat funcional (aplicació exclusivament per a usuaris que no estan ingressats i han sol·licitat un SAR públic).

Resolució de 28 d'agost de 2019, de la Direcció General de Diversitat Funcional i Salut Mental, per la qual s'aprova el model de sol·licitud de la targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat.

 

2018

Instrucció 3/2018, de 26 de juliol de 2018, de procediment per a l'abonament a les entitats sense ànim de lucre de les quantitats resultants de la liquidació mensual de l'Acció Concertada. Requisits previs i certificat de conformitat de quantitats mensuals.

Instrucció 6/2018, de 9 de novembre de 2018, sobre el Marc comú d'actuacions de desenvolupament i control de l'acció concertada per a la prestació de serveis socials en l'àmbit d'atenció a persones amb diversitat funcional.

 

2017

Instrucció 5/2017, de 12 de juliol de 2017, de valoració de la necessitat de tercera persona en els procediments de declaració de grau de discapacitat.

 

2014

Instrucció 1/2014, de 15 de juliol de 2014, sobre el procediment per a la tramitació de baixes en els centres per a persones amb discapacitat.