Salut Mental


L'OMS defineix la salut mental com un estat de benestar mental que permet a les persones fer front als moments d'estrés de la vida, desenvolupar totes les seues habilitats, poder aprendre i treballar adequadament i contribuir a la millora de la seua comunitat. Però la salut mental és més que la mera absència de trastorns mentals. És un procés complex, que cada persona experimenta d'una manera diferent, amb diversos graus de dificultat i angoixa i resultats socials i clínics que poden ser molt diferents.

Actualment estem experimentant un procés de transformació, un canvi de paradigma, basat en un model de recuperació, en el qual les persones siguen les protagonistes del seu propi procés i es reconeguen els seus drets com a persones que són, facilitant la seua participació en la comunitat.

És responsabilitat pública garantir aquests drets, sobretot en aspectes tan essencials com és l'atenció sanitària i social. Per a això, es necessita una vertadera coordinació entre tots dos serveis, de manera que redunde en una millor atenció a la persona usuària.