Estadística de persones amb reconeiximent de grau de discapacitat

Estadística de persones amb reconeiximent de grau de discapacitat

Estadística 2021 de persones amb reconeiximent de grau de discapacitat

Listado documentos

Estadística 2020 de persones amb reconeiximent de grau de discapacitat

Listado documentos

Estadística 2019 de persones amb reconeiximent de grau de discapacitat

Listado documentos