Actualitat

PUBLICACIÓ DE CRÈDITS. CONVOCATÒRIA D'ACORDS D'ACCIÓ CONCERTADA EN EL SECTOR DE LA IGUALTAT EN LA DIVERSITAT 2019-2020

En data 27 de maig de 2019 s'ha publicat en el DOGV la RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es dona publicitat als...

REQUERIMENT D'ESMENA DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT, PER A L'EXERCICI 2019

REQUERIMENT D'ESMENA DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT, PER A L'EXERCICI 2019, de les sol·licituds presentades a l'empara de la resolució de 26 de desembre,...