Novetats

Servicis d'ajuda a domicili

Definició

 

És un servici orientat a les persones i famílies que presenten problemes per a la realització de les activitats elementals de la vida diària, tot proporcionant-los atenció directa en la llar mitjançant intervencions que afavorisquen la seua permanència en el seu entorn habitual.

 

Objectius

 

 • Afavorir la permanència de les persones majors en el seu domicili i entorn sociofamiliar.
 • Atendre situacions de crisi personal i familiar.
 • Col·laborar amb les famílies quan per si mateixes no puguen atendre totalment les necessitats de l·A·usuari.
 • Recolzar les famílies en les seues responsabilitats de la vida diària.
 • Afavorir en l·A·usuari el desenrotllament de capacitats personals i d·A·hàbits de vida adequats.

 

Requisits

 

Persones majors dependents que viuen soles, i a les famílies de persones majors que desitgen que romanguen en els seus llars i necessiten ajuda per a poder oferir-los una atenció integral i de qualitat.

 

Servicis

 

Activitats que es dirigixen a l·A·usuari, quan este no puga realitzar-les per si mateix o quan necessite:

 • Ajuda en la neteja i l·A·atenció personal
 • Ajuda per a menjar
 • Supervisió, si és procedent, de la medicació i de l·A·estat de salut
 • Ajuda a la mobilització dins de la llar
 • Acompanyament fora de la llar
 • Facilitació d·A·activitats d·A·oci en la llar
 • Altres atencions de caràcter personal
 • Activitats i treballs que es realitzen de manera quotidiana en la llar: alimentació, roba, neteja i manteniment de la vivenda.

 

Intervencions formatives i de suport al desenrotllament de:

 • Las capacitats personals
 • L·A·afectivitat
 • La convivència 
 • Suport a l·A·estructura familiar 
 • Activitats d·A·oci i temps lliure