Novetats

Termalismo

La Generalitat Valenciana diseñó este programa con el fin de facilitar a las personas mayores que lo soliciten, estancias en balnearios de la Comunidad Valenciana, donde reciben tratamientos...

Vacacions socials

Definició El programa de Vacacions Socials es posa en marxa anualment amb la finalitat d'oferir a les persones majors de la...

Centres d'atenció preventiva per a persones majors : CEAMS y CIMS

Centres d'atenció preventiva per a persones majors : CEAMS y CIMS

Servicis d'ajuda a domicili

És un servici orientat a les persones i famílies que presenten problemes per a la realització de les activitats elementals de la vida diària, tot proporcionant-los atenció directa en la llar...

Renovació del Consell Valencià de Persones Majors

Accedeix a la informació a la pàgina del Consell Valencià de Persones Majors. ...

Residencias para personas mayores dependientes

Definición Tendrán la consideración de residencias de personas mayores dependientes, aquellos centros en los que se...