SERVEI KUMPANIA

SERVEI KUMPANIA

SERVEI DE MILLORA SOCIOEDUCATIVA DIRIGIT A LA INFÀNCIA, ADOLÈSCENCIA I JOVENTUT GITANA


 

Què és Kumpania?

Kumpania és un servei socioeducatiu especialitzat en la infància, adolescència i joventut gitana i el seu entorn social i familiar, integrat en la Xarxa Pública Valenciana de Serveis Socials.

Quin és el seu objectiu?

Intervindre en les condicions de desigualtat en què es troben les persones gitanes respecte de la població majoritària dins del sistema educatiu, procurant mitjans per al desenvolupament de les capacitats, la millora dels resultats acadèmics, l'èxit en els estudis i bones condicions per a la lliure elecció de l'itinerari professional.

Aquest objectiu està directament relacionat amb alguns dels de l'Estratègia Valenciana per a la Igualtat i la Inclusió del Poble Gitano 2018-2023:

Augmentar el percentatge de graduació en ESO de l'alumnat gitano (Objectiu 1.4).

Augmentar el nombre de joves gitanos i gitanes amb estudis de Formació Professional i Batxillerat (Objectiu 1.5).

Incrementar el nombre d'estudiants gitanes i estudiants gitanos que realitzen estudis universitaris (Objectiu 1.6), amb actuacions com per exemple la 1.6.2.3. per a la realització de cursos d'accés en la universitat per a majors de 25 anys en la població gitana, i la 1.6.2.4. per a la posada en marxa d'un programa de tutorització a estudiants gitanes i estudiants gitanos que accedeixen en la universitat.

Antecedents: com sorgeix la idea de Kumpania?:

Kumpania va nàixer en 2019 com a servei social especialitzat i individualitzat dirigit a la infància i adolescència gitana, el seu entorn social i familiar, per a millorar la seua situació socioeducativa, amb l'objectiu de graduar en l'Educació Secundària Obligatòria i afavorir la continuació en estudis postobligatoris. La seua gestió, mitjançant acords d'acció concertada, s'encarregava a les entitats d'iniciativa social que més experiència i idoneïtat van acreditar en convocatòria de concurrència competitiva.

D'aquesta manera, l'1 de juliol de 2019 es van posar en marxa 12 programes Kumpania, a Castelló de la Plana, Paterna, València, Alacant i Elx i es van desenvolupar fins al 30 de novembre de 2021.

En el curs escolar 2019-2020, 311 xiquetes, xiquets i adolescents gitanos van passar per aquests programes en diferents moments: 236 persones van promocionar de curs i 14 es van graduar en l'ESO. En el curs escolar 2020-21, van passar 337 persones: 240 van promocionar de curs i 27 es van graduar en l'ESO.

Donada la valoració positiva del programa, finalitzada la vigència d'aquests primers concerts, es va considerar necessari mantindre'l i impulsar altres nous, introduint també algunes variacions en la seua concepció que s'expliquen a continuació. Així, a data 7 de setembre de 2021 es van convocar novament els acords d'acció concertada en el sector de la igualtat en la diversitat per als anys 2021-2025 que inclou entre altres els serveis socials especialitzats en l'àmbit socioeducatiu per a la infància, l'adolescència i la joventut gitana: Kumpania.

https://dogv.gva.es/datos/2021/09/07/pdf/2021_8980.pdf

Com s'estructura aquest Servei Kumpania?

Kumpania es diversifica en tres programes segons el perfil de les persones usuàries:

Impulsa Kumpania es dirigeix a la infància i adolescència gitana, així com al seu entorn social i familiar, per a intervindre en els factors estructurals, conjunturals i culturals que els afecten, per a fomentar l'escolarització primerenca, afavorir l'adquisició d'hàbits d'estudi i acompanyar al llarg del procés d'escolarització (Educació Primària i especialment en la transició en l'Educació Secundària Obligatòria) tant a l'alumnat com les seues famílies. Aquest programa contempla, a més de la intervenció més personalitzada centrada en l'alumnat, una intervenció de caràcter comunitari amb famílies amb xiquetes i xiquets gitanos en edat d'Educació Infantil per a afavorir l'educació primerenca.

Per a ampliar la informació sobre aquest programa punxar sobre la icona del programa.

Kumpania està dirigit a la infància, adolescència i joventut gitana, al seu entorn social i familiar, per a millorar la seua situació socioeducativa, amb l'objectiu de graduar en l'Educació Secundària Obligatòria i afavorir la continuació en estudis postobligatoris. Dona continuïtat en els anteriors programes Kumpania. En aquest cas, excepte en casos excepcionals, es requereix que l'alumnat complisca dos requisits: no tindre més de dos anys de desfasament curricular i no haver faltat de manera no justificada a més del 20% de les classes en l'últim trimestre.

Per a ampliar la informació sobre aquest programa punxar sobre la icona del programa.

 

Kumpania+ està dirigit a la població gitana, que estiga cursant estudis postobligatoris o que tinga per objectiu accedir a aquests a través de les corresponents proves d'accés. Se situa en les principals ciutats amb seu universitària: València, Alacant, Castelló i Elx.

Per a ampliar la informació sobre aquest programa punxar sobre la icona del programa.

 

Es poden veure els detalls de la resolució del procediment consultant la Resolució de 12 de novembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives: https://dogv.gva.es/datos/2021/11/26/pdf/2021_12019.pdf

Quina duració tenen els diferents programes del Servei Kumpania?

Els programes s'inicien l'1 de desembre de 2021 i s'estenen fins al 30 de novembre de 2025, amb la possibilitat de ser prorrogats per un període màxim de dos anys.

Amb quin equip humà compte?

Els programes estan dotats d'un equip professional multidisciplinari i qualificat per a dur a terme les tasques de coordinació, orientació psicològica, intervenció de reforç educatiu i social i les de suport a les activitats socioeducatives.

Està integrat per persones graduades en Treball Social, Educació social, Pedagogia, Psicologia, Magisteri i graus en diferents àrees de coneixement per a la docència, tant en Educació Primària com Educació Secundària. Per a les activitats socioeducatives compta amb titulades en formació professional de grau mitjà de les famílies professionals d'Administració, Gestió o Serveis Socioculturals en la Comunitat, o Activitats Físiques o Esportives. També poden formar part de l'equip, en un xicotet percentatge, estudiantat universitari dels àmbits de coneixement assenyalats i persones titulades en ESO amb experiència o formació complementària.

La posada en funcionament dels diferents programes suposa la contractació de 199 persones, amb més del 75% de dones en plantilla i un nombre significatiu de gitanes i gitanes entre els i les professionals.

Quin és el seu abast:

En l'actualitat els 28 programes es distribueixen en 9 municipis de tot el territori valencià i en els següents barris:

A Alacant: Barris de Verge de Carmen, 400 Habitatges, Poeta Miguel Hernández, Colònia Requena, Joan XXIII i Cementeri.

A Elx: Barris dels Palmerars i Carrús.

A Castelló de la Plana: Barris de Tombatossals, Sant Lorenzo, Sant Agustí i Sant Marcos, Cases de la Bacora i Rafalafena.

A València: Barris de Poblats de l'Oest, Poblats Marítims, Patraix i Quatre Carreres.

 I en els municipis de Sagunt, Burjassot, Paterna, Llíria i Elda

 

En el curs escolar 2021-2022, van participar en el programa 771 persones, 564 van promocionar de curs i 26 es van graduar d'ESO.

En el curs 2022-2023, a data 10 de juny de 2023, estaven incorporades als diferents programes del servei Kumpania, un total de 774 persones i 101 famílies amb xiquets i xiquetes en edat d'educació infantil.

El detall de les persones usuàries per cada programa és el següent:

IMPULSA KUMPANIA

 

TOTAL

E. PRIMÀRIA

E. SECUNDÀRIA i F.P. BÀSICA

E. INFANTIL

 

PERSONES USUÀRIES

399

225

58

116

 

FAMÍLIES SUBPROGRAMA EDUCACIÓ INFANTIL

101

 

KUMPANIA

TOTAL

E. PRIMÀRIA

E. SECUNDÀRIA i F.P. BÀSICA

PERSONES USUÀRIES

286

142

144

KUMPANIA+

TOTAL

BATXILLER/GRAU MITJÀ

GRAU SUPERIOR / UNIVERSITAT

PROVA ACCÉS

PERSONES USUÀRIES

89

32

36

21

                   

El 19 de desembre de 2022 es va aprovar per Decisió de la Comissió Europea el Programa Fons Social Europeu Plus (FSE+) 2021-2027 de la Comunitat Valenciana i, amb aquest, va resultar seleccionat el Servei d'acompanyament educatiu KUMPANIA per al seu finançament amb aquest fons fins a l'any 2027. Així mateix, aquest servei té la consideració, per al nou període de programació 2021-2027, d'OPERACIÓ D'IMPORTÀNCIA ESTRATÈGICA (OIE) en la Prioritat 7 Garantia Infantil del programa FSE+ de la Comunitat Valenciana.

El finançament de Kumpania amb fons europeus implica una important ajuda financera a la Comunitat Valenciana per al desenvolupament i continuïtat del Servei, al mateix temps que el reconeixement del seu valor per al compliment del seu objecte: procurar a la infància, adolescència i joventut gitana els mitjans necessaris per al desenvolupament de les seues capacitats, èxit en els estudis i condicions necessàries per a la lliure elecció d'un itinerari professional.