SERVEI KUMPANIA

SERVEI KUMPANIA

SERVEI DE MILLORA SOCIOEDUCATIVA DIRIGIT A LA INFÀNCIA, ADOLÈSCENCIA I JOVENTUT GITANA


 

Què és Kumpania?

Kumpania és un servei socioeducatiu especialitzat en la infància, adolescència i joventut gitana i  el seu entorn social i familiar, integrat en la Xarxa Pública Valenciana de Serveis Socials.

Quin és el seu objectiu?

Intervindre en les condicions de desigualtat en què es troben les persones gitanes respecte de la població majoritària dins del sistema educatiu, procurant mitjans per al desenvolupament de les capacitats, la millora dels resultats acadèmics, l’èxit en els estudis i bones condicions per a la lliure elecció de l’itinerari professional.

Antecedents: com sorgeix la idea de Kumpania?:

Entre altres objectius l’Estratègia Valenciana per a la Igualtat i la Inclusió del Poble Gitano 2018-2023 es marca:

Augmentar el percentatge de graduació en ESO de l’alumnat gitano (Objectiu 1.4).

Augmentar el nombre de joves gitanos i gitanes amb estudis de Formació Professional i Batxillerat (Objectiu 1.5).

Incrementar el nombre d’estudiantes gitanes i estudiants gitanos que realitzen estudis universitaris (Objectiu 1.6), amb actuacions com ara la 1.6.2.3. per a la realització de cursos d’accés a la universitat per a majors de 25 anys a la població gitana, i la 1.6.2.4. per a la posada en marxa d’un programa de tutorització a estudiantes gitanes i estudiants gitanos que accedeixen a la universitat.

Kumpania va nàixer en 2019  com a servei social especialitzat i individualitzat dirigit a la infància i adolescència gitana, el seu entorn social i familiar, per a millorar la seua situació socioeducativa, amb l'objectiu de graduar en l'Educació Secundària Obligatòria i afavorir la continuació en estudis postobligatoris. La seua gestió, mitjançant acords d’acció concertada, s’encarregava a les entitats d’iniciativa social que més experiència i idoneïtat van acreditar en  convocatòria de concurrència competitiva.

Amb 274 places distribuïdes en 12 programes, Kumpania s’implantava en 5 localitats (Castelló de la Plana, Paterna, València, Alacant i Elx). El curs escolar 2019-2020, 311 xiquetes, xiquets i adolescents gitanos passaren per ell en distints moments: 236 persones promocionaren de curs i 14 es graduaren en l’ESO. En el curs escolar 2020-21, hi van passar 337 persones: 240 promocionaren de curs i 27 es graduaren en l’ESO.

Resultats a banda, també ha estat molt satisfactòria la participació i implicació dels distints agents implicats: professionals del programa, claustres dels centres educatius, famílies i alumnat.

Tot plegat, tenint en compte els objectius de l’Estratègia i la valoració positiva del programa, finalitzada la vigència del primer concert, s’ha considerat necessari mantindre’l i impulsar-ne de nous, amb algunes variacions en el seu disseny. Així, en data 7 de setembre de 2021 es convoquen novament els acords d’acció concertada en el sector de la igualtat en la diversitat per als anys 2021-2025 que inclou entre altres els serveis socials especialitzats en l’àmbit socioeducatiu per a la infància, l’adolescència i la joventut gitana: Kumpania.

https://dogv.gva.es/datos/2021/09/07/pdf/2021_8980.pdf

Com s’estructura aquest Servei Kumpania?

Kumpania es diversifica en tres programes segons el perfil de les persones usuàries:

Impulsa Kumpania s’adreça a la infància i adolescència gitana, així com al seu entorn social i familiar, per a intervenir en els factors estructurals, conjunturals i culturals que els afecten, per a fomentar l’escolarització primerenca, afavorir l’adquisició d’hàbits d’estudi i acompanyar al llarg del procés d’escolarització (Educació Primària i especialment en la transició a l’Educació Secundària Obligatòria) tant a l’alumnat com a les seues famílies. Aquest programa contempla, a banda de la intervenció més personalitzada centrada en l’alumnat, una intervenció de caràcter comunitari amb famílies amb xiquetes i xiquets gitanos en edat d’Educació Infantil per afavorir l’educació primerenca.

Per ampliar la informació sobre aquest programa punxar sobre la icona del programa.

Kumpania està dirigit a la infància, adolescència i joventut gitana, al seu entorn social i familiar, per a millorar la seua situació socioeducativa, amb l’objectiu de graduar en l’Educació Secundària Obligatòria i afavorir la continuació en estudis postobligatoris. Dona continuïtat als anteriors programes Kumpania. En aquest cas, llevat de casos excepcionals, es requereix que l’alumnat complisca dos requisits: no tindre més de dos anys de desfasament curricular i no haver faltat de manera no justificada a més del 20% de les classes en l’últim trimestre.

Per ampliar la informació sobre aquest programa punxar sobre la icona del programa.

Kumpania+ està dirigit a la població gitana, que estiga cursant estudis postobligatoris o que tinga per objectiu accedir a aquests a través de les corresponents proves d’accés. S’ubica en les principals ciutats amb seu universitària: València, Alacant, Castelló i Elx.

Per ampliar la informació sobre aquest programa punxar sobre la icona del programa.

Es poden veure els detalls de la resolució del procediment consultant la Resolució de 12 de novembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives: https://dogv.gva.es/datos/2021/11/26/pdf/2021_12019.pdf

Quina durada tenen els diferents programes del Servei Kumpania?

Els programes s’inicien l’1 de desembre de 2021 i s’estenen fins al 30 de novembre de 2025, amb la possibilitat de ser prorrogats per un període màxim de dos anys.

Amb quin equip humà compta?

Els programes estan dotats d’un equip professional multidisciplinari i qualificat per dur a terme les tasques de coordinació, orientació psicològica, intervenció de reforç educatiu i social i les de suport a les activitats socioeducatives.

Està integrat per persones graduades en Treball Social, Educació social, Pedagogia, Psicologia, Magisteri i graus en diferents àrees de coneixement per a la docència, tant en Educació Primària com Educació Secundària. Per a les activitats socioeducatives compta amb titulades en formació professional de grau mitjà de les famílies professionals d’Administració, Gestió o Serveis Socioculturals a la Comunitat, o Activitats Físiques o Esportives. També poden formar part de l’equip, en un xicotet percentatge, estudiantat universitari dels àmbits de coneixement assenyalats i persones titulades en ESO amb experiència o formació complementària.

La posada en funcionament dels diferents programes suposa la contractació de 189 persones, amb més del 75% de dones en plantilla i més del 40% de persones gitanes.

Quin és el seu abast:

En l’actualitat els diferents programes abasten 9 municipis i  diferents barris de tot el territori valencià: Alacant (barris Verge del Carme, 400 Vivendes, Poeta Miguel Hernandez, Colònia Requena, Joan XXIII i Cementeri), Elx (barris dels Palmerals i Carrús), Elda, Castellò de la Plana (barris de Tombatossals, Sant Llorenç, Sant Agustí i Sant Marc, Cases de la Breva i Rafalafena) València (barris de Poblats de l’Oest, Poblats Marítims, Patraix i Quatre Carreres) Sagunt, Burjassot, Paterna, Llíria.  

A data 30 de setembre de 2022, estan incorporades als diferents programes del servei Kumpania, un total de 625 persones y 92 famílies amb xiquets i xiquetes en edat d’educació infantil. El detall de les persones usuàries per cada programa és el següent:

IMPULSA KUMPANIA

 

TOTAL

E. PRIMÀRIA

E. SECUNDÀRIA

E. INFANTIL

 

PERSONES USUÀRIES

262

193

69

110

 

FAMÍLIES SUBPROGRAMA EDUCACIÓ INFANTIL

92

 

KUMPANIA

TOTAL

E. PRIMÀRIA

E. SECUNDÀRIA

PERSONES USUÀRIES

264

124

140

KUMPANIA+

TOTAL

BATXILLER/GRAU MITJÀ

GRAU SUPERIOR / UNIVERSITAT

PROVA ACCÉS

PERSONES USUÀRIES

99

33

37

29