Novetats

RESOLUCIÓ D'AJUDES PER A LA MILLORA DE LES CONDICIONS D'ACCESSIBILITAT AL MEDI FÍSIC 2021

RESOLUCIÓN DE 14 DE DICIEMBRE DE 2020 DE LA VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS POR LA QUE SE CONVOCAN PARA EL EJERCICIO 2021 LAS SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y...

RESOLUCIÓ D'AJUDES PER A LA REALITZACIÓ D'ESTADES VACACIONALS 2020

RESOLUCIÓ de 21 de juliol de 2020 de la Vicepresidència i Consellería de Igualtat i Polítiques Inclusives per la cual es concedeixen i es fa publicitat a les ajudes per a la realització d'estades...

PROJECTE DE LLEI D'ACCESSIBILITAT UNIVERSAL I INCLUSIVA

IEl trámite de consulta previa está previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Con el objeto de mejorar...

PRESTACIONS ECONÒMIQUES INDIVIDUALS PER A LA PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL

Definició Són prestacions econòmiques individualitzades, que es concedeixen amb caràcter de subvenció personal i finalista, per a la promoció de l'autonomia personal. Requisits Les persones que...

Centre d'Atenció Primerenca (C.A.P.)

CENTRE D'ATENCIÓ PRIMERENCA (C.A.P.) Són centres destinats al tractament especial assistencial i/o preventiu de xiquets/as amb problemes de desenvolupament o risc de patir-los per causes d'origen...

Platges accessibles

Pla de Platges Accessibles de la Comunitat Valenciana