Actualidad

Atrás Solicitud de Visado de Plan de Igualdad

Solicitud de Visado de Plan de Igualdad

A partir del dia 14 de gener de 2022, els plans d'igualtat que es presenten sol·licitant el seu visat, hauran de complir amb els requisits exigits en el Reial decret 901/2020, de 13 d'octubre, pel qual es regulen els plans d'igualtat i el seu registre i es modifica el Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i depòsit de convenis i acords col·lectius de treball.