Campanya de difusió de Servicis Socials

Campanya de difusió de Servicis Socials

Centres socials

Centres socials

Definició

Estructura física polivalent de titularitat municipal on es desenrotllen els programes integrats de servicis socials generals dirigits a tots els ciutadans, potenciant la vessant comunitària.

El centre social serà la seu de l'Equip Social de Base.

Usuaris

Recurs obert a tots els ciutadans

Cartera de servicis

  • Informació, assessorament i orientació

  • Gestió de l'ajuda a domicili i teleassistència

  • Promoció i inserció social

  • Suport a associacions

  • Tramitació d'expedients d'ajudes individuals, prestacions bàsiques, pensions i subvencions.