T'interessa

Modelos de informes, fichas y anexos

Modelos de informes, fichas y anexos

 

MODEL D'ACEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

 

MODEL DE ACORD D'INCORPORACIÓ DE VOLUNTARIAT

 

MODEL DE COMUNICACIÓ D'INICI I RECEPCIÓ DE FONS

MODEL ACTA DE TRANSFERÈNCIA I AFECTACIÓ DE BÉNS

MODELL SEGELL PER A INCORPORAR ALS DOCUMENTES ORIGINALS JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA DELS PROJECTES

 

MODEL LIQUIDACIÓ DIETES I DESPESES

 

DOCUMENTS ANNEXOS A l'INFORME DE LINEA DE BASE

 


INFORMES DE SEGUIMENT

 

 

 INFORMES FINALS

 

 

 DOCUMENTS ANNEXOS A l'INFORME FINAL