T'interessa

Legislació estatal

Legislació estatal

  • REIAL DECRET 22/2000, de 14 de gener, pel qual es regula la composició,  competències, organització i funcions de la Comissió Interterritorial de Cooperació per al Desenvolupament.