Bibliografies

Bibliografies

Bibliografies elaborades sobre els fons de la biblioteca especialitzada en dones de València, fonamentalment. En les actualitzacions i novetats s'inclouen les biblioteques d'Alacant i Castelló.

PROSTITUCIÓ

Bibliografia detallada (inclou buidatge de capítols i articles) disponible sobre prostitució en les biblioteques d'Alacant, Castelló i València. Informació actualitzada a l'octubre de 2014

ELS MALTRACTAMENTS

Bibliografia disponible en la biblioteca de València. Recopilació bibliogràfica des de 1997 fins a l'actualitat que consta de 304 llibres agrupats en 11 apartats per a una major facilitat en la seua consulta.

APRENDRE EN IGUALTAT

Bibliografia disponible en la biblioteca de València. Selecció de material dirigit a l'alumnat de secundària, batxillerat i FP des d'una perspectiva coeducativa i no sexista.

CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL I FAMILIAR

Bibliografia disponible en la biblioteca de València.

DONES EN ELS LLOCS DE DECISIÓ

Bibliografia sobre dones directives disponible en la biblioteca de València.

UN SEGLE DE DONES UNIVERSITÀRIES

Cent anys amb dones en les Universitats espanyoles. Bibliografia disponible en la biblioteca de València.