T'interessa

L'Aliança de Ciutats pel Desenvolupament Sostenible

L'Aliança de Ciutats pel Desenvolupament Sostenible

 

 

L'Aliança de Ciutats pel Desenvolupament Sostenible, respon a la voluntat del Consell de la Generalitat de difondre i traslladar a nivell local la importància de comprometre's amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de Nacions Unides i es compromet a abordar el desafiament de fer realitat la meta d'aconseguir condicions favorables per a la consecució de l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible.

 

  

 

Aprovada en el Ple del Consell del divendres 15 de gener de 2016, l'Aliança de les Ciutats de la Comunitat Valenciana potència el paper d'una ciutadania global, que articula una visió local-global del món, a partir del coneixement de la realitat dels països empobrits i els factors que agreugen la desigualtat, la injustícia social i la inequidad de gènere, que contribuïsca a formar ciutadans i ciutadanes amb esperit crític, participatius i solidaris, a favor d'un desenvolupament humà sostenible, equitatiu i incloent.

 

 

Per a açò és fonamental territorializar les metes dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, a partir del paper fonamental que els municipis, a la Comunitat Valenciana, han de jugar en les polítiques públiques relacionades amb el desenvolupament sostenible, equitatiu i incloent, que se centra en les persones i en les comunitats.

 

Per a la participació d'un ajuntament en la citada Aliança de Ciutats pel Desenvolupament Sostenible és necessària la presa de raó i aprovació pel Ple Municipal del document sobre la Declaració de l'Aliança de Ciutats.