Campanya de difusió de Servicis Socials

Campanya de difusió de Servicis Socials

Imatge de marca del SISTEMA PÚBLIC VALENCIÀ DE SERVEIS SOCIALS

Imatge de marca del SISTEMA PÚBLIC VALENCIÀ DE SERVEIS SOCIALS

MANUAL D'IDENTITAT

MARQUES SISTEMA PÚBLIC VALENCIÀ DE SERVEIS SOCIALS

Format JPG

Format PNG

SIMBOLOGIA DE CENTRES