Campanya de difusió de Servicis Socials

Campanya de difusió de Servicis Socials

Pictogrames - Sistema públic de serveis socials

Pictogrames - Sistema públic de serveis socials

Els símbols pictogràfics utilitzats són propietat del Govern d'Aragó i han sigut creats per Sergio Palao per a ARASAAC (http://www.arasaac.org), que els distribueix sota Licencia Creative Commons BY-NC-SA.

Atenció primària

Diversitat funcional

Exclusió social

Infància

Majors

Dona

Salut mental