Campanya de difusió de Servicis Socials

Campanya de difusió de Servicis Socials

Novetats

Ves enrere Centres de participació ciutadana

Centres de participació ciutadana

Definició

Els Centres de Participació Ciutadana (CPC), l·A·equipament social bàsic que facilita l·A·articulació de la participació veïnal i d·A·esta amb els programes municipals.

L·A·edifici s·A·ubica al mateix barri o zona de la intervenció.

Un CPC sorgix per a possibilitar físicament la coordinació (en especial la coordinació entre distints sectors o àrees de l·A·administració).

Des d·A·ací es promouen i s’impulsen intervencions de caràcter integral als barris o zones més desfavorides de la CV, o servixen de suport, ajuda o reforç a este tipus d·A·intervencions.

Objectius

Els Centres de Participació Ciutadana es troben en el Programa Operatiu Feder 2000-2006, l·A·objectiu del qual és la realització d·A·actuacions integrals en barris i/o zones desfavorides, sent-ne l·A·EIX:

 • Desenrotllament local i urbà (05)

I la MESURA:

 • Equipament de suport a la integració social al medi urbà (04)
  Mesures de foment i suport a les iniciatives de desenrotllament local (05).

Característiques

Els CPC són edificis de nova construcció o edificis ja existents rehabilitats i adaptats per a este nou ús, però sempre com a unitat constructiva independent, amb espais mínims comuns i màxim compartits.

Constituïxen la seu dels distints servicis públics desplaçats o descentralitzats al barri:

 • Sanitaris
 • Educatius
 • Formatius
 • D·A·inserció o foment d·A·ocupació
 • De seguretat
 • Administratius
 • De servicis socials

I de tots els òrgans de coordinació tècnica que s·A·establisquen per a dur a terme els programes.

Un CPC sorgix per a possibilitar físicament la participació (en especial del moviment associatiu del barri o zona).

És el centre o seu de les distintes associacions del barri amb una certa representativitat i compromeses en la intervenció social, així com el local d·A·activitats orientades a la promoció de la convivència impulsades per les associacions del barri i pels agents socials implicats en la intervenció.

Centres existents

En l·A·actualitat estan construïts,

 • El CPC Oliva (Barri “El Pinet”)
 • El CPC Almoradí (Barri “La Creu de Galindo”)

En projecte: un a Alacant i un altre a Alzira

SISTEMA D'INFORMACIÓ D'USUARIS DE SERVEIS SOCIALS (SIUSS)

El Sistema d'Informació d'Usuaris de Serveis Socials (SIUSS) El Sistema d'Informació d'Usuaris de Serveis Socials (SIUSS) és l'aplicació informàtica per al treball diari dels Equips Socials...