Campanya de difusió de Servicis Socials

Campanya de difusió de Servicis Socials

Novetats

Ves enrere #LAQUARTAPOTA

#LAQUARTAPOTA

La Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, destaca els serveis d'atenció primària com la porta d'entrada a tot el sistema d'atenció social.

Un dels objectius del nou Model Social Bàsic és apropar el sistema a les persones, normalitzar-lo, consolidar-lo i garantir a tots els ciutadans i ciutadanes el dret a l'atenció de les seues necessitats i problemàtiques, a prevenir-les, a la promoció de l'autonomia personal i familiar, a la inclusió i a la dinamització comunitària i social.

Ens trobem amb un sistema d'atenció social que no és conegut per la ciutadania en general; per eixe motiu esta jornada de portes obertes té com a objectiu difondre i visibilitzar els serveis socials d'atenció primària, les funcions de l'equip d'atenció social bàsica, la forma d'accedir en general, difondre la feina que es fa i els programes què s'oferixen des del municipi, a més de transmetre la idea d'un nou model de serveis socials, en el qual transformar el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.

Els serveis socials tenen com a repte avançar en el procés de convergència cap a un model de serveis socials que integre la lògica del dret subjectiu i forme part del model general de serveis essencials per a la comunitat, tinguen un caràcter preventiu i es desenvolupen des de la proximitat, eliminant el seu caràcter residual i convertint-los en universals.

Cartell LaQuartaPota

Listado documentos

SISTEMA D'INFORMACIÓ D'USUARIS DE SERVEIS SOCIALS (SIUSS)

El Sistema d'Informació d'Usuaris de Serveis Socials (SIUSS) El Sistema d'Informació d'Usuaris de Serveis Socials (SIUSS) és l'aplicació informàtica per al treball diari dels Equips Socials...