Visualització de contingut web

Centres de Servicis Socials especialitzats en Dones en risc d'exclusió social

Els Centres de Serveis Socials especialitzats en Dones en risc d'exclusió social són centres depenents de la Direcció general de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere, de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, que atenen a dones en situació de risc o exclusió social i es configuren com un servei social especialitzat i de caràcter assistencial, de protecció i de promoció, la finalitat de la qual és acollir a dones soles o acompanyades de les seues filles i fills menors, en situació de risc o exclusió social, amb l'objecte de prestar-los una atenció integral, facilitant-los els mitjans bàsics que els ajuden a la seua reintegració social.
La Direcció General compta amb un total de 14 centres situats en diferents localitats de la Comunitat Valenciana, 6 dels quals són centres d'acolliment i 8 vivendes tutelades. En total aquests centres disposen de 196 places.

Accés als Centres

L'ingrés de les dones es realitza, a través de les Unitats de la Dona de les Direccions territorials de la Conselleria d'Alacant, Castelló i València, a proposta del personal tècnic de Serveis Socials de les Corporacions Locals.
A aquests recursos pot accedir qualsevol dona, independentment de la seua edat, condició, ètnia, creences, nacionalitat, etc., sempre que així es determine per les/els professionals competents dels Centres Municipals de Serveis Socials, en coordinació amb les Direccions territorials de la Conselleria.

Actuacions dels Centres

En aquests Centres es realitzen el següent tipus d'actuacions amb les dones:

  • Assistència Integral.
  • Prestacions completes de caràcter residencial: allotjament i manutenció.
  • Tractament especialitzat.
  • Activitats de convivència, cooperació i autoajuda.
  • Activitats i programes específics per a les dones.
  • Adquisició d'hàbits i habilitats personals maternals i de relació.
  • Suport psicosocial.
  • Activitats per als menors de les dones residents segons la seua edat.
  • Seguiment postinstitucional.
  • Inserció sociolaboral.