Visualització de contingut web

Plans d'Igualtat de la Generalitat

II Pla d'Igualtat de Dones i Homes de l'Administració de la Generalitat

El Consell va aprovar el passat divendres, 10 de març de 2017, el II Pla d'Igualtat per acabar amb la discriminació entre homes i dones en la plantilla de la Generalitat. El pla presenta un total de 72 mesures amb les quals es pretenen aconseguir deu objectius en el si d'una política integral perquè l'Administració valenciana sigui un exemple d'igualtat.

Històric d'acords d'aprovació de Plans d'Igualtat de Dones i Homes de l'Administració de la Generalitat