CONSELL VALENCIÀ DE LES DONES

CONSELL VALENCIÀ DE LES DONES

El Consell Valencià de les Dones, és un òrgan col·legiat de naturalesa participativa, amb caràcter consultiu i assessor, adscrit orgànicament a la Conselleria competent en igualtat d'oportunitats de dons i homes i funcionalment a la Direcció General competent en igualtat d'oportunitats de dons i homes.

Els fins del Consell Valencià de les Dones són:

1. Oferir una via per a la participació dels dones en els polítiques d'igualtat de la Generalitat Valenciana.

2. Reflectir la pluralitat i diversitat dels diferents col·lectius de dons.

3. La defensa i promoció de la igualtat, així com dels drets i interessos dels dones amb l'obligació i compromís dels integrants del Consell Valencià de les Dones a treballar pel progrés cap a una societat més justa i igualitària.