Centres Residencials especialitzats en l'atenció a dones víctimes de violència de gènere

Centres Residencials especialitzats en l'atenció a dones víctimes de violència de gènere

Els Centres Residencials són servicis especialitzats en l'Atenció Integral de Dones Víctimes de Violència de Gènere, on s'acull a dones víctimes de maltractaments, ben soles ben acompanyades de les seues filles i fills menors, amb la finalitat de prestar-los una ajuda psicològica i social, facilitant-los els mitjans bàsics que els ajuden a superar la situació de violència patida.

L'accés de les dones als mateixos és sempre a través de la valoració dels professionals de la Xarxa de Centres Dona 24 Hores, que formalitzen les seues propostes a la Direcció General de Família i Dona i a les direccions territorials corresponents.