Punts de trobada

Punts de trobada

Els punts de trobada de la Conselleria d´Igualtat i Polítiques Inclusives són servicis que tenen com a finalitat facilitar el compliment del règim de visites i garantir el dret que tenen els menors tutelats o en situació de guarda per la Generalitat de relacionar-se amb els pares o familiars, així com servir de punt de recollida de menors i famílies acollidores.

 

Actualment, la Conselleria d´Igualtat i Polítiques disposa de tres punts de trobada familiar, un en cada capital de província, per a donar servici exclusivament a les visites que s'establixen mitjançant una resolució administrativa, atenent els menors amb mesura jurídica de protecció, guarda o tutela, que conviuen amb una família acollidora, o viuen en un centre d'acollida.

 

DIRECCIÓ

TELÈFON

VALÈNCIA
c/ Doctor Waksman, 19- baix
46006 València

96 350 92 96

ALACANT
av. de Dénia, 57, Local 5
03013 Alacant

96 591 70 70

CASTELLÓ
c/ María Rosa Molas, 21
12004 Castelló de la Plana

96 427 01 27