Campanya promoció drets infància

Vídeo 2

Vídeo 3

Novetats

Renovació del Consell d'Infància i Adolescència de la Comunitat Valenciana

Després dels primers dos anys de funcionament del Consell d'Infància i Adolescència de la Comunitat Valenciana es va a procedir a la primera renovació dels seus integrants. Es pot consultar la...

Telèfons d'Informació de les Entitats Col·laboradores en l'Acolliment Familiar

A continuació, informem dels Telèfons de contacte de les Entitats d'Acolliment Familiar que col·laboren amb la Conselleria en el foment i difusió del recurs. Província d'Alacant: ASSOCIACIÓ SSOM...

Ves enrere Telèfon d'Atenció a la Infància

Telèfon d'Atenció a la Infància

Servei d'Atenció Telefònica a la Infància i a l'Adolescència de la Comunitat Valenciana

El servei d'atenció telefònica de la línia 116111 és de cost gratuït per al públic, funcionant de manera ininterrompuda durant les 24 hores del dia els 365 dies a l'any. Les seues persones destinatàries principals són xiquets, xiquetes i adolescents amb necessitats d'orientació, ajuda i protecció, derivada tant de problemàtiques generades pel propi comportament d'aquests, com de possibles agressions del seu entorn familiar, social i escolar, així com adults amb necessitats d'assessorament o denúncia de situacions de desprotecció d'aquestes xiquetes, xiquets i adolescents. Aquest servei permet continuar complint amb la Decisió de la Comisió de 29 d'octubre de 2007 que modifica la Decisió 2007/116/CE pel que es refireix a la introducció de números reservats adicionals que comencen per «116», de crear una «línia d'ajuda a la infància» (número de telèfon 116111) a nivell europeu, i les telefonades que es realitzen des de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, siguen ateses a través d'aquest.

L'objectiu principal d'aquest servei és centralitzar les trucades telefòniques que denuncien o posen de manifest presumptes situacions de risc o desemparament de xiquets, xiquetes i adolescents, oferint la informació pertinent, reorientant la situació o derivant-la als organismes competents per a la seua investigació o intervenció, així com facilitar informació als usuaris sobre els recursos, programes i serveis dirigits a la família i la infància, sent en conseqüència l'atenció al públic exclusivament telefònica.

 

Prestacions

El Telèfon d'Atenció a la Infància és atés per professionals especialitzats/as en l'àrea de la intervenció social, psicològica i educativa. Les informacions o denúncies rebudes en el Telèfon d'Atenció a la Infància poden ser:

 • Abandó, negligència i aïllament.
 • Problemes escolars, absentisme escolar. Violència escolar.
 • Abús sexual.
 • Custòdia, tutela, règim de visites. Problemes judicials.
 • Embaràs de l'adolescent, problemes de sexualitat.
 • Fugides o desitjos d'abandonar el domicili familiar.
 • Informació i assessorament puntual.
 • Maltractaments físics o psíquics. Mendicitat.
 • Problemes de conducta (delinqüència, etc.). Agressivitat. Consum de drogues, alcohol.
 • Problemes de relació amb iguals o amb pares i/o germans i/o familiars.
 • Trastorns psicològics, soledat, trastorns de l'alimentació, intents autolítics.
 • Altres.

Destinataris

Les persones destinatàries d'aquest servei són:

 • Persones menors d'edat amb necessitats d'orientació, ajuda i protecció.
 • Persones adultes amb necessitats d'assessorament o denúncia de situacions de risc o desprotecció.

 

Informació

El Telèfon de la Infància de la Comunitat Valenciana centrarà la seua actuació en la recollida màxima d'informació valorant la gravetat del cas i actuant en conseqüència. Per a tot això, es pren en consideració:

 • La comprovació de la veracitat de la informació o denúncia rebuda.
 • La celeritat en l'avaluació del possible el risc o desprotecció en què es poguera trobar el xiquet, xiqueta o adolescent.
 • La ràpida derivació als serveis de protecció de les persones menors d'edat, o bé informant o remetent el cas als organismes competents per a la seua investigació o intervenció, quan la situació el requerisca.
 • L'atenció adequada a l'informant durant el moment de l'escolta.

 

Funcions

Les funcions a prestar pel servei en funció de la mena de telefonada rebuda, es desglossen en:

 1. Servei d'informació general: La telefonada no presenta indicadors de risc i tan sols requereix posar a la disposició de la persona demandant informació sol·licitada.
 2. Servei d'orientació: S'informarà sobre els recursos socials així com els procediments o programes d'actuació específics que estiguen disponibles en la Comunitat Valenciana, per a atendre la situació de necessitat que puguen afectar els xiquets, xiquetes i adolescents que resideixen en ella. És fonamental oferir un espai d'escolta activa, oferint un espai segur i confidencial on expressar-se. 
 3. Servei de detecció i notificació de situacions de risc/ desempare: Detectar situacions de risc social que requerisquen intervenció de professionals o recursos especialitzats i que puguen implicar la necessitat d'adoptar una mesura, administrativa o judicial, de derivació al recurs pertinent. Es facilitarà la informació necessària sobre com procedir davant situacions de desprotecció infantil detectades a través de la línia telefònica.