Consell Infantil i Adolescent del Sistema de Protecció Consell Infantil i Adolescent del Sistema de Protecció La Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la...
Directrius, instruccions, acords i circulars - Infància i adolescència 1995-1999 Instrucció 1/1998 d'1 d'abril de 1998, sobre tràmits a observar en la inscripció...
Formació D'acord amb la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i adolescència, les administracions públiques...
Autonòmica Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la Infància i l'adolescència (DOCV núm. 8450, de 24 de desembre de 2018). ...
Programes Infància Introducció La Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i l'adolescència (d'ara en avant, Llei...
Subvenció Promoció de Drets Introducció D'acord amb la distribució de competències arreplegada en el títol V de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la...
Materials de suport Materials de suport El Pla d'Acció Estatal per a la Implementació de la Garantia Infantil Europea (2022-2030), aprovat pel Consell de ministres...
Butlletí informatiu Butlletí Informatiu DGIA La Direcció General d'Infància i Adolescència, en el seu afany per donar difusió a les tasques i activitats que es duen...
En este apartat publiquem els llistats actualitzats per mitjà dels que s'ordena l'assignació de famílies en les propostes d'adopció nacional amb consentiment dels progenitors i la remissió de...
Promoció Drets d'Infància i Adolescència SERVEI DE PROMOCIÓ DELS DRETS DE LA INFÀNCIA Entre les funcions de la Direcció General d'Infància i Adolescència es troba...