Visualització de contingut web

Vacacions socials

Definició

El programa de Vacacions Socials es posa en marxa anualment amb la finalitat d'oferir a les persones majors de la Comunitat Valenciana la possibilitat de gaudir d'uns dies de vacances en localitats turístiques de la Comunitat.

En el programa s'inclouen activitats culturals, recreatives i d'oci que contribuïxen a proporcionar clars beneficis físics i psicològics per als majors, la qual cosa ajuda a millorar la seua qualitat de vida.

Objectius

L'objectiu principal és oferir a les persones majors un període vacacional amb la possibilitat de conéixer diferents racons turístics de la Comunitat Valenciana, alhora que es fomenta l'intercanvi social i cultural amb un programa d'activitats dissenyat per al desenrotllament personal, ocupació del temps lliure i la promoció de l'envelliment actiu.

Un altre objectiu del programa és el manteniment i generació d'ocupació en les zones turístiques durant la temporada baixa.

Requisits per a l'exercici 2020

Podran sol.licitar-ho les persones majors de 65 anys, o les persones majors de 60 sempre que aquests siguen pensionistes abans del 31 de desembre de 2019, individualment o acompanyades del seu cònjuge o parella de fet (inscrits en el corresponent registre) i/o d'un familiar-fill/a amb discapacitat a càrrec que tinga reconeguda una discapacitat igual o superior al 45 %.

No s'admetran les sol·licituds de menors de 60 anys ni entre 60 i 64 que no siguen pensionistes. Sí que podrà ser menor de 60 el/la cònjuge acompanyant i/o el (fill/a) familiar amb discapacitat a càrrec, sempre que el sol·licitant principal complisca tots els requisits.

S'exigeix que els participants (tant sol·licitants com acompanyants) estiguen empadronats a la Comunitat Valenciana, a més han de valdre's per si mateixos i no patir trastorns o alteracions de comportament que puguen alterar la normal convivència en establiments públics.

La sol·licitud s'ha de presentar, amb els dades personals i adreça, tot clar i complet, amb les signatures corresponents de tots els participants i dins del termini establit.

Servicis que s'inclouen

  • Transport des de la capital de la província d'origen al lloc de destinació i tornada a esta.
  • Allotjament i manutenció en règim de pensió completa en habitació doble d'ús compartit, durant 7 dies (6 nits) en hotels de 3 i 4 estreles de la Comunitat Valenciana. En cas d'optar per habitació individual (subjecte a disponibilitat) es pagarà un suplement per nit d'estada establit contractualment.
  • Així mateix, per a les destinacions de "Viu la teua terreta" (rutes), l'allotjament serà per 3 dies (2 nits).
  • Les destinacions concretes s'indiquen més avall en document PDF.
  • L'estada inclou diverses activitats culturals i recreatives.

Termini de sol·licituds per a l'exercici 2020

PREOMPLIDES:

Els usuaris inscrits en l'últim exercici reben, aproximadament al mes de maig, una sol·licitud preemplenada a fi que emplenen les dades pertinents, corregisquen si n'hi ha algun error, signen la sol·licitud (cada una de les persones que formen part de la sol·licitud) i la presenten per a poder continuar en el programa l'any 2020, preferentment abans de la data que s'indica en aquesta. I sempre abans que acabe el termini de presentació.

 

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL.LICITUDS de vacances socials per a majors per a l'any 2020 FINALITZA EL 5 DE JULIOL DE 2019

Les sol·licituds, siguen preemplenades o noves, amb registre d'entrada posterior a aquesta data, seran denegades per fora de termini.

Documents

Listado Documentos