Vacances socials

Vacances socials

DEFINICIÓ:

El programa de Vacances Socials, habitualment, es posa en marxa anualment amb la finalitat d'oferir a les persones majors de la Comunitat Valenciana  la possibilitat de gaudir d'uns dies de vacances en localitats turístiques de la Comunitat.

En el programa s'inclouen activitats culturals, recreatives i d'oci que contribueixen a proporcionar clars beneficis físics i psicològics per als majors, la qual cosa ajuda a millorar la seua qualitat de vida.

OBJECTIUS:

L'objectiu principal és oferir a les persones majors un període vacacional amb la possibilitat de conéixer diferents racons turístics de la Comunitat Valenciana, al mateix temps que es fomenta l'intercanvi social i cultural amb un programa d'activitats dissenyat per al desenvolupament personal, ocupació del temps lliure i la promoció de l'envelliment actiu.

Un altre objectiu del programa és el manteniment i generació d'ocupació en les zones turístiques durant la temporada baixa. 

REQUISITS per a l'exercici  2022

Podran sol·licitar-ho les persones majors de 65 anys, o majors de 60 anys que perceben una PENSIÓ NO CONTRIBUTIVA o RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ.

Les persones sol·licitants podran anar a soles o acompanyades pel seu cònjuge o parella de fet (inscrits en el corresponent registre) sense necessitat que aquests complisquen els requisits d'edat o pensió.

Així mateix podran anar acompanyades pel/per la fill/a discapacitat/ada, a càrrec, que tinga reconeguda una discapacitat igual o superior al 45%. 

En tot cas, les persones usuàries de places i els seus acompanyants han d'estar empadronades en algun municipi de la Comunitat Valenciana, i valdre's per si mateixes per a dur a terme les activitats bàsiques de la vida diària.

La sol·licitud que es presentarà dins del termini establit, ha de contindre totes les dades sol·licitades de manera clara i completa i amb les signatures corresponents de tots els participants.

SERVEIS QUE S'INCLOUEN:

    • Transport des de la capital de la província d'origen al lloc de destinació i tornada a aquesta.
    • Allotjament i manutenció en règim de pensió completa en habitació doble (*) d'ús compartit, durant 8 dies (7 nits) en hotels de 3 i 4 estreles de la Comunitat Valenciana.  / Així mateix, per a les destinacions de “Viu la teua terreta” - Rutes, l'allotjament serà per 3 dies (2 nits).
    • Les destinacions concretes es troben a baix en document PDF (quan estiguen disponibles)
    • L'estada inclou diverses activitats culturals i recreatives.

(*) En cas d'optar per habitació individual (subjecte a disponibilitat) es pagarà un suplement per nit d'estada, totalment a càrrec de l'usuari.

En 2022 s'oferiran un total de 7.900 places.

 

TERMINI DE SOL·LICITUDS per a l'exercici 2022 / 2023

PREEMPLENADES
No s'enviaran cartes amb sol·licituds preemplenades en aquest exercici, de manera que per a participar s'ha de realitzar la sol·licitud, publicada en aquesta web, i tramitar-la com correspon.

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ de les sol·licituds de Vacances Socials per a majors FINALITZA el 15 de MARÇ de 2022  

Les sol·licituds presentades seran vàlides per al  1r període de viatges amb una oferta de 7.900 places en total,  aproximadament des del:
    • 16 de setembre al 15 de desembre: Costa de Comunitat Valenciana (7.000 places).
    • 16 de setembre al 30 d'octubre: Viu la teua terreta (900 places).

(Els sol·licitants que no gaudisquen de viatge en 2022 no serà necessari que tornen a presentar sol·licitud per al programa de 2023, ja que automàticament la seua sol·licitud es baremarà de nou en 2023; no obstant això els que viatgen en 2022 no podran tornar a participar en 2023)

S'obrirà nou termini de sol·licitud per a nous sol·licitants (que complisquen els requisits per al següent període)  i que en el seu moment es donarà a conéixer.

Les sol·licituds amb registre d'entrada posterior a la data de finalització del termini de presentació seran denegades per fora de termini.

VALORACIÓ DE SOL·LICITUDS

    • Les sol·licituds es valoren sobre la base del barem (que en el seu moment serà enllaçat) en el qual bàsicament es té en compte: 1.- Edat, 2.- Ingressos, i 3.- Haver gaudit de viatge en les últimes edicions o no.  (En el cas de parella, els conceptes 1 i 2 es consideren amb la mitjana de tots dos.)

    • Tenint en compte que el nombre de places és limitat, resultaran beneficiaris els que obtinguen major puntuació fins a completar el nombre de places. 

    • Dins de les places oferides, es reservaran un total de 445 places gratuïtes a les quals només  i exclusivament podran optar els que perceben Renda Valenciana d'Inclusió o Pensió no Contributiva, i seran adjudicades per a 2022 per rigorós ordre de data d'entrada de la sol·licitud (sempre dins de termini) fins a completar el nombre de places.

Documents

Listado documentos