Vacances socials

Vacances socials

Definició

El programa de Vacances Socials, habitualment, es posa en marxa anualment amb la finalitat d'oferir a les persones majors de la Comunitat Valenciana  la possibilitat de gaudir d'uns dies de vacances en localitats turístiques de la Comunitat.

En el programa s'inclouen activitats culturals, recreatives i d'oci que contribueixen a proporcionar clars beneficis físics i psicològics per als majors, la qual cosa ajuda a millorar la seua qualitat de vida.

Objectius

L'objectiu principal és oferir a les persones majors un període vacacional amb la possibilitat de conéixer diferents racons turístics de la Comunitat Valenciana, al mateix temps que es fomenta l'intercanvi social i cultural amb un programa d'activitats dissenyat per al desenvolupament personal, ocupació del temps lliure i la promoció de l'envelliment actiu.

Un altre objectiu del programa és el manteniment i generació d'ocupació en les zones turístiques durant la temporada baixa. 

Requisits per a l'exercici 2022/2023

Podran sol·licitar-ho les persones majors de 65 anys, o majors de 60 anys que perceben una PENSIÓ NO CONTRIBUTIVA o RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ.

Les persones sol·licitants podran anar a soles o acompanyades pel seu cònjuge o parella de fet (inscrits en el corresponent registre) sense necessitat que aquests complisquen els requisits d'edat o pensió.

Així mateix podran anar acompanyades pel/per la fill/a discapacitat/ada, a càrrec, que tinga reconeguda una discapacitat igual o superior al 45%. 

En tot cas, les persones usuàries de places i els seus acompanyants han d'estar empadronades en algun municipi de la Comunitat Valenciana, i valdre's per si mateixes per a dur a terme les activitats bàsiques de la vida diària.

La sol·licitud que es presentarà dins del termini establit, ha de contindre totes les dades sol·licitades de manera clara i completa i amb les signatures corresponents de tots els participants (en cas contrari quedaran incompletes i no es tindran en compte per al seu tràmit).

Serveis que s'inclouen

  • Transport des de la capital de la província d'origen al lloc de destinació i tornada a aquesta.
  • Allotjament i manutenció en règim de pensió completa en habitació doble (*) d'ús compartit, durant 8 dies (7 nits) en hotels de 3 i 4 estreles de la Comunitat Valenciana.  / Així mateix, per a les destinacions de “Viu la teua terreta” - Rutes, l'allotjament serà per 3 dies (2 nits).
  • Les destinacions concretes es troben a baix en document PDF (quan estiguen disponibles)
  • L'estada inclou diverses activitats culturals i recreatives.

(*) En cas d'optar per habitació individual (subjecte a disponibilitat) es pagarà un suplement per nit d'estada, totalment a càrrec de l'usuari.

 

Termini de sol·licituds per a l'exercici 2022/2023

PREEMPLENADES:

No s'enviaran cartes amb sol·licituds preemplenades en aquest exercici, de manera que per a participar s'ha de realitzar la sol·licitud, publicada en aquesta web, i tramitar-la com correspon.

 

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ de les sol·licituds de Vacances Socials per a majors vaFINALITZAR el 15 de MARÇ de 2022  

Les sol·licituds presentades seran vàlides per al 1r període de viatges que s'oferisca. Es comunicarà en el seu moment l'inici d'aquest període.

(Els usuaris que han sol·licitat en 2022 no serà necessari que tornen a presentar sol·licitud per al programa de 2023, ja que la seua sol·licitud es baremarà per a l'any 2023).

S'obrirà nou termini de sol·licitud per a nous sol·licitants (que complisquen els requisits per al següent període)  i que en el seu moment es donarà a conéixer.

Les sol·licituds amb registre d'entrada posterior a la data de finalització del termini de presentació seran denegades per fora de termini.

Valoració de sol·licituds

  • Les sol·licituds es valoren sobre la base del barem (que en el seu moment serà enllaçat) en el qual bàsicament es té en compte: 1.- Edat, 2.- Ingressos, i 3.- Haver gaudit de viatge en les últimes edicions o no.  (En el cas de parella, els conceptes 1 i 2 es consideren amb la mitjana de tots dos.)
  • Tenint en compte que el nombre de places és limitat, resultaran beneficiaris els que obtinguen major puntuació fins a completar el nombre de places. 
  • Dins de les places oferides, es reservaran un total de 445 places gratuïtes a les quals només  i exclusivament podran optar els que perceben Renda Valenciana d'Inclusió o Pensió no Contributiva, i seran adjudicades per rigorós ordre de data d'entrada de la sol·licitud (sempre dins de termini) fins a completar el nombre de places.

Documents

Listado documentos