Visualització de contingut web

Termalismo

Definició

Programa destinat a les persones majors per a la prevenció, rehabilitació i promoció integral d'aquestes, amb la finalitat de millorar la seua qualitat de vida.

Objectius


L'objectiu és oferir a les persones majors la possibilitat d'accedir a estacions termals que, a més de servir com una oportunitat immillorable de descans i de relacionar-se socialment, ofereixen teràpies específiques per a algunes patologies associades a l'edat.

Requisits


Podran participar individualment o en parella (acompanyats per un familiar a càrrec si té reconeguda una minusvalidesa) aquelles persones majors de 60 anys, que complisquen la condició de pensionistes, o majors de 65 anys en tot cas.

També podran participar les persones discapacitades majors de 60 anys, que en cas de tindre reconeguda una discapacitat superior al 65% podran portar un acompanyant perquè l'ajude en les activitats de la vida diària.

En el cas de cònjuges s'admet que un d'ells siga menor de 60 anys i major de 50.

S'exigeix també ser resident a la Comunitat Valenciana; i mancar de contraindicacions mèdiques per a rebre el tractament termal.

Serveis


Allotjament i manutenció en règim de pensió completa, durant 8 dies (7 nits) i 6 dies de tractament termal. Amb visita mèdica inicial i informe mèdic final, en els balnearis de la Comunitat Valenciana acollits al programa.

Termini de sol·licitud


SITUACIÓ ACTUAL DEL PROGRAMA TERMALISME VALENCIÀ 2020-2021

No s'obertura el termini de presentació de sol·licituds per al programa de Termalisme Valencià de la Generalitat 2021. Es prorroguen per al 2021 les sol·licituds presentades l'any 2020, en virtut de la Resolució de 21 de juliol de 2021.