Termalisme

Termalisme

Definició

El programa de termalisme valencià està destinat a promocionar l'envelliment actiu, millorar la salut i prevenció de la dependència, tot impulsant els hàbits de vida saludables i contribuint a millorar la qualitat de vida de les persones majors.

L'ús terapèutic de les aigües mineromedicinals és una pràctica molt antiga a la qual s'han anat incorporant tècniques complementàries de diferents camps de la medicina. Aquest ús es proposa com a alternativa per a evitar uns altres tractaments més lesius, i és beneficiós per a previndre, rehabilitar i recuperar funcions.

 

Objectius

L'objectiu és oferir a les persones majors la possibilitat d'accedir a establiments termals a preus assequibles per a proporcionar teràpies termals específiques per a algunes patologies associades a l'edat, a més de servir com una oportunitat immillorable de descans i de relacionar-se socialment.

Un altre objectiu és promoure la participació activa en la societat de les persones majors, promocionar les zones turístiques i fomentar el desenvolupament econòmic i l'ocupació a la Comunitat Valenciana.

 

Requisits per a participar

Podran sol·licitar plaça en el Programa de Termalisme Valencià les persones que a continuació s'indiquen:

 • Persones que tinguen 65 anys o més.
 • Persones que tinguen complits els 60 i siguen pensionistes del sistema de Seguretat Social o classes passives.
 • Persones que tinguen complits els 60 anys i tinguen una discapacitat reconeguda del 33% o superior. En cas de tindre reconeguda una discapacitat superior al 65% podran portar un acompanyant perquè l'ajude en les activitats de la vida diària.
 • És requisit que tant els sol·licitants com els acompanyants estiguen empadronats en algun dels municipis de la Comunitat Valenciana.
 • Podran assistir els cònjuges o parelles de fet (registrades com cal) dels sol·licitants sempre que tinguen més de 50 anys.
 • Podran ser beneficiaris del programa un familiar a càrrec (fill/a) que tinga reconeguda una discapacitat igual o superior al 33% i depenga dels pares.
 • A més, han de valdre's per si mateixos i no patir trastorns o alteracions de comportament que puguen alterar la normal convivència en establiments públics.

 

Serveis que inclou

 • Allotjament i manutenció en règim de pensió completa en habitació doble compartida en els balnearis de la Comunitat Valenciana acollits al programa. En cas d'optar per habitació individual (subjecte a disponibilitat) es pagarà un suplement.
 • Inclou tractaments termals bàsics, reconeixement mèdic inicial amb prescripció del tractament termal adequat, seguiment mèdic i informe final.
 • Activitats d'animació sociocultural per als assistents.
 • Pòlissa d'assegurança turística.
 • No està inclòs el desplaçament (anada i tornada) al balneari des del domicili de les persones beneficiàries.

Termini de sol·licitud 2024

El programa de TERMALISME VALENCIÀ per a majors de la CV en 2024 està pendent de publicar-se en el DOGV