Teleassistència

Teleassistència

Definició

És un recurs que permet que els usuaris, davant de situacions d·A·emergència, i amb sols polsar un botó del dispositiu que porten damunt constantment, puguen entrar en contacte amb un centre atés per personal qualificat i preparat per a donar resposta adequada a una situació de crisi de caràcter social, familiar i/o sanitària.

Este servici funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l·A·any.

Objectius

  • Oferir seguretat i tranquil·litat a les persones majors que viuen soles o passan gran part del dia sense cap companyia i són susceptibles de trobar-se en situació de risc.
  • Contribuir que les persones més vulnerables romanguen en el seu medi habitual, tot facilitant el contacte amb el seu entorn sociofamiliar.
  • Assegurar la intervenció immediata en casos necessaris de crisi personal, social o mèdica, prestada per professionals especialitzats.

Requisits

Persones majors de 60 anys que viuen a soles i es troben en situació de risc, o matrimonis en què els dos membres presenten dificultats objectives.

Servicis

Des del Centre d·A·Atenció es mobilitzen els recursos per a solucionar el problema que planteja l·A·usuari i poder atendre l·A·emergència.