Targeta del Major

Targeta del Major

Definició

La Targeta del Major es posa en marxa a fi d'oferir a les persones majors que la sol·liciten, una sèrie d'avantatges i descomptes continguts en el Catàleg de Servicis.

Objectiu

L'objectiu és facilitar a les persones majors titulars d'esta targeta l'accés a determinats avantatges o descomptes en compres o servicis. Estos avantatges i descomptes es divulgaren mitjançant del Catàleg que es facilitarà als usuaris de la Targeta i que també estarà a disposició dels usuaris de la Web de la Conselleria de Benestar Social.

Requisits

Tindre 65 anys complits.

Acreditar la condició de pensionista si l'edat del sol·licitant està entre 60 i 65 anys.

Residir en algun dels municipis que conformen la Comunitat Valenciana.

Presentar la sol·licitud.

Servicis

Tots aquells que consten en el Catàleg de Servici: productes, ajudes tècniques, servicis per a cuidar la seua salut, entre altres.

Així mateix, la Targeta del Major arreplega tots els beneficis i avantatges culturals que s'incloïen en la Targeta Cultural de la Tercera Edat i que es detallen en el Catàleg de Servici, en virtut de la Resolució de 21 de juny de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Termini de sol·licitud

A partir de l'endemà a la publicació del Decret en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

DOCUMENTS: