Visualització de contingut web

Programes d'ajudes per a sufragar estades de respir en residències i centres de dia

Definició

Este programa pretén, fonamentalment, recolzar els/les cuidadors/es principals de persones majors dependents, oferint-los la possibilitat que siguen ateses temporalment en un centre especialitzat.

Objectius

L'objectiu és oferir ajudes per a finançar estades de caràcter temporal en residències i centres de dia de tercera edat a persones majors dependents que habitualment estan ateses al seu domicili o al dels seus familiars.

Requisits

Poden acollir-se a este programa les persones majors de 65 anys o de 55 anys diagnosticades amb malaltia d'Alzheimer o altres demències, dependents, empadronades a la Comunitat Valenciana, que han cessat en la seua activitat laboral per jubilació o incapacitat i que acrediten la necessitat social i econòmica d'acord amb els requisits que s'establixen en la convocatòria d'estes ajudes.

Servicis

Proporciona els servicis i prestacions que la normativa exigix per a l'autorització de residències i centres de dia per a majors i els específics exigits als centres adherits a este programa.

Termini de sol·licitud

Anualment s'anuncia un termini de sol·licitud en l'Orde de convocatòria que es publica en el DOCV.