Novetats

Publicació de les bases reguladores de subvencions

En data 3 d'abril es va publicar l'Ordre 1/2024, de 28 de març, de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Habitatge, per la qual s'establixen les bases reguladores...

Estudi Mobilitat Urbana i Qualitat de Vida en Persones Majors

L'Institut Universitari d'Investigació en Trànsit i Seguretat Viària (INTRAS) de la Universitat de València està duent a terme projecte d'investigació finançat per la Conselleria d’Innovació,...

Presentació Manual de maneig integral de la Disfàgia en centres sociosanitaris

El passat divendres 5 de maig, en el saló d'actes de la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre es va presentar el Manual de maneig integral de la Disfàgia en centres sociosanitaris. El manual es pot...

Residències per a persones majors

Definició Conjunt d'espais i serveis configurats com a agrupació d'unitats de convivència (mòduls) destinats a l'atenció integral i continuada de persones majors, promovent la seua autonomia i...

Centres d'envelliment actiu (CEA)

Segons el Decret 27/2023, de 10 de març, del Consell, pel qual es regulen la tipologia i el funcionament dels centres, serveis i programes de serveis socials, i la seua ordenació dins de...

Servicis d'ajuda a domicili

És un servici orientat a les persones i famílies que presenten problemes per a la realització de les activitats elementals de la vida diària, tot proporcionant-los atenció directa en la llar...