Novetats

Centres d'envelliment actiu (CEA)

Definició

Els centres d'atenció preventiva per a les persones majors, com a centres de dia, estan destinats a oferir servicis especialitzats i específicstendents a aconseguir el manteniment de les persones majors en un estat físic i emocional que els permeta valdre's per si mateixes i romandre en el seu medi familiar i social, a fi de retardar el seu ingrés en residènciesi hospitals

 

Objetius

Els centres d'envelliment actiu (CEA) es configuren com a unitats de prevenció, manteniment de la salut, rehabilitació,formació, informació i exercici d'activitats culturals, d'oci, convivènciai promoció social. Per a això, propiciaran hàbits de vida saludable, almateix temps que dinamitzaran les relacions interpersonals i de grup,a fi d'evitar la soledat i el desarrelament, convertint-se en un recurs desuport tant per a les persones majors com per a la famílies a fi de facilitar-los elromandre en el seu entorn el màxim temps possible.

 

Persones usuàries

Podrà ser persona usuària dels centres d'envelliment actiu tota persona que tinga complits els 60 anys d'edat, no patisca malaltia infectocontagiosa ni psicopaties susceptibles d'alterar la convivència normal del centre

 

Capacitat

En funció dels espacis del centre.

 

Cartera de serveis

  • Servici mèdic
  • Servici social
  • Servici de podologia
  • Servici de perruqueries
  • Servici de menjador cafeteria
  • Autoservici de bugaderia
  • Altres servicis, com ara, biblioteca, zona d'esplai, televisió, etc., i qualsevol altre servici autoritzat per l'organisme competent, sempre que els recursos tant humans com d'espai de cada centre ho permeten.

 

Vacances socials

L'inici del programa de VACANCES SOCIALS per a majors de la CV es comunicarà al més aviat possible per aquesta pàgina web. De moment, no hi ha termini obert per a noves sol·licituds

Termalisme

La Generalitat Valenciana va dissenyar aquest programa amb la finalitat de facilitar, a les persones majors que el sol·liciten, estades en balnearis de la Comunitat Valenciana on reben tractaments...