Centres d'envelliment actiu (CEA)

Centres d'envelliment actiu (CEA)

Definició

Els centres d’envelliment actiu (CEA) són centres diürns de caràcter ambulatori que presten atenció professional especialitzada i preventiva per a persones majors promovent l’envelliment actiu de manera saludable.
Es tracta d’un servei diürn i ambulatori que desenvolupa actuacions de prevenció, rehabilitació, assessorament i suport personal amb caràcter periòdic amb l’objectiu de contribuir a l’autonomia personal de les persones.

Objetius

- Afavorir l’autoestima i la motivació de les persones majors.
- Fomentar les relacions interpersonals i la comunicació i promoure la participació de les persones majors
- Promocionar hàbits de vida saludable i optimitzar els actius de salut en el seu àmbit territorial.
- Fomentar l’oci, la cultura i l’esport i promoure la inclusió digital i les relacions intergeneracionals del barri, i en general les relacions amb l’entorn social i cultural.
- Previndre la deterioració física, emocional i cognitiva contribuint al manteniment de les seues capacitats.
- Potenciar i visibilitzar les capacitats adquirides per l’experiència de les persones majors.
- Previndre i identificar el maltractament, així com fomentar pràctiques de bon tracte.
 -Identificar i canalitzar situacions de soledat no triada.
- Evitar i/o retardar la institucionalització social o sanitària de les persones majors.

Persones usuàries

Podrà ser usuària del centre la persona que tinga complits els 60 anys i que gaudisca d’autonomia personal, i que, en qualsevol cas, mantinga les facultats funcionals.

Capacitat

En funció de les dimensions del centre.

Programes per àrees

- Àrea de prevenció, manteniment de la salut i formació en hàbits saludables.

- Àrea de rehabilitació preventivaÀrea social i educativa.

- Àrea social i educativa.

- Àrea d’activitats fisicoesportives.

- Àrea de tallers ocupacionals i d’oci i convivència.

Serveis externs:
- Podologia, perruqueria, cafeteria i servei de menjador.