Programes d'ajudes per a sufragar estades en residències

Programes d'ajudes per a sufragar estades en residències

Definició

Este programa pretén, fonamentalment, recolzar els/es cuidadors/es principals de persones majors dependents, oferint-los la possibilitat que siguen ateses temporalment en un centre especialitzat.

Objectius

L'objectiu és oferir ajudes per a finançar estades de caràcter temporal en residències i centres de dia de Tercera Edat a persones majors dependents que habitualment estan ateses al seu domicili o al dels seus familiars.

Requisits

Ser beneficiari d'estes ajudes durant l'any anterior.

Servicis

Proporciona els servicis i les prestacions que la normativa exigix per a l'autorització de residències per a majors i els específics exigits als centres adherits a este programa.

Termini de sol·licitud

Anualment s'anuncia un termini de sol·licitud en l'Orde de convocatòria que es publica en el DOCV.