Programes d'ajudes per a sufragar estades en centres de dia

Programes d'ajudes per a sufragar estades en centres de dia

Definició

Este programa de Centre de Dia es posa en marxa en considerar que este recurs constituïx una resposta òptima per a ajudar les famílies que volen atendre les persones majors en l'àmbit familiar, fent-ho compatible amb les seues obligacions laborals.

Objectius

Oferir ajudes per a finançar estades de persones majors dependents en centres de dia.

Requisits

Ser beneficiaris d'estes ajudes durant l'any anterior.

Servicis

Proporciona els servicis i les prestacions que la normativa de servicis socials exigix per a l'autorització d'estos centres i els específics exigits als centres adherits a este programa: transport adaptat, alimentació adequada i la resta de servicis propis d'un centre de dia.

Termini de sol·licitud

Anualment es publica la convocatòria d'estes ajudes en el DOCV on s'establixen els terminis de sol·licitud.