Visualització de contingut web

Ajudes per a manteniment de centres i programes de Servicis Socials Especialitzats

Ajudes per a centres

Definició

Ajudes dirigides a atendre les necessitats socials i gastos de manteniment de centres específics de Tercera Edat.

Destinataris

Persones físiques o persones jurídiques a través dels seus representants, tant de naturalesa pública o privada, que siguen titulars de centres de Servicis Socials Especialitzats, sempre que la seua activitat no tinga ànim lucratiu i que disposen d'autorització concedida a l'empara de l'article 47 de la vigent Llei 5/1997, de la Generalitat Valenciana i la resta de normativa d'aplicació.

Termini de sol·licitud

Anualment s'establix un termini de sol·licitud en l'orde de convocatòria que es publica en el DOCV.

 

Ajudes per a Programes

Definició

Ajudes per a la realització de programes especialitzats, distingint-se entre els tipus següents:

  • Ajudes per a la tercera edat
  • Ajudes per a persones amb Alzheimer

Destinataris

Organitzacions o entitats privades sense ànim de lucre que estiguen inscrites en el Registre General dels Titulars d'Activitats i dels Servicis i Centres d'Acció Social de la Direcció General de Servicis Socials.

Termini de sol·licitud

Anualment s'establix un termini de sol·licitud en l'orde de convocatòria que es publica en el DOCV.