Novetats

« Ves enrere

Termalismo

Termalismo

Definició

El programa de termalisme valencià està destinat a promocionar l'envelliment actiu, millorar la salut i prevenció de la dependència, tot impulsant els hàbits de vida saludables i contribuint a millorar la qualitat de vida de les persones majors.

L'ús terapèutic de les aigües mineromedicinals és una pràctica molt antiga a la qual s'han anat incorporant tècniques complementàries de diferents camps de la medicina. Aquest ús es proposa com a alternativa per a evitar uns altres tractaments més lesius, i és beneficiós per a previndre, rehabilitar i recuperar funcions.

Objectius

L'objectiu és oferir a les persones majors la possibilitat d'accedir a establiments termals a preus assequibles per a proporcionar teràpies termals específiques per a algunes patologies associades a l'edat, a més de servir com una oportunitat immillorable de descans i de relacionar-se socialment.

Un altre objectiu és promoure la participació activa en la societat de les persones majors, promocionar les zones turístiques i fomentar el desenvolupament econòmic i l'ocupació a la Comunitat Valenciana.

Requisits per a participar

Podran sol·licitar plaça en el Programa de Termalisme Valencià les persones que a continuació s'indiquen:

- Persones que tinguen 65 anys o més.

- Persones que tinguen complits els 60 i siguen pensionistes del sistema de Seguretat Social o classes passives.

- Persones que tinguen complits els 60 anys i tinguen una discapacitat reconeguda del 33% o superior. En cas de tindre reconeguda una discapacitat superior al 65% podran portar un acompanyant perquè l'ajude en les activitats de la vida diària.

-És requisit que tant els sol·licitants com els acompanyants estiguen empadronats en algun dels municipis de la Comunitat Valenciana.

-Podran assistir els cònjuges o parelles de fet (registrades com cal) dels sol·licitants sempre que tinguen més de 50 anys.

-Podran ser beneficiaris del programa un familiar a càrrec (fill/a) que tinga reconeguda una discapacitat igual o superior al 33% i depenga dels pares.

-  A més han de valdre's per si mateixos i no patir trastorns o alteracions de comportament que puguen alterar la normal convivència en establiments públics.


Serveis que inclou

Allotjament i manutenció en règim de pensió completa en habitació doble compartida, durant 8 dies (7 nits) en els balnearis de la Comunitat Valenciana acollits al programa. En cas d'optar per habitació individual (subjecte a disponibilitat) es pagarà un suplement de 10 € per dia.

Inclou tractaments termals bàsics, reconeixement mèdic inicial amb prescripció del tractament termal adequat, seguiment mèdic i informe final.

Activitats d'animació sociocultural per als assistents.

Pòlissa d'assegurança turística.

No està inclòs el desplaçament (anada i tornada) al balneari des del domicili de les persones beneficiàries.


Termini de sol·licitud 2022

El termini per a presentar sol·licituds per al programa 2022 és del 8 de gener fins al­ 30 de juny de 2022.

A principis de l'any a les persones que van participar l'any anterior en el programa i complien els requisits, se'ls enviarà per carta comunicacions amb sol·licituds preformalitzades per si volen tornar a participar-hi. El termini per a la presentació també serà fins al 30 de juny de 2022.