Visualització de contingut web

"Menjar a casa"

Definició

Dirigit a millorar la nutrició de les persones majors, perquè s'entén que una nutrició adequada contribuïx de forma decisiva a la salut, benestar i qualitat de vida de totes les persones i, especialment, de les persones majors.

Objectius

L'objectiu és oferir a les persones majors una dieta saludable en el seu domicili i adaptada a les seues necessitats.

Requisits 

  • Tindre 65 anys o més. 
  • Tindre autonomia per a la preparació i ingesta dels aliments servits, o bé aportar compromís de familiars o de l·A·entitat local que es responsabilitzen d·A·este treball. 
  • Estar empadronat en  algun dels ajuntaments que participen en el programa i l·A·ajuntament del qual haja formalitzat conveni de col·laboració amb la Conselleria de Benestar Social.

 

 • Necessitar el servici, acreditat mitjançant informe social o mèdic favorables.

Servicis

El servici consistix en l·A·entrega diària en el domicili de l·A·usuari dels menjars de dilluns a divendres, llevat dels dies festius de caràcter nacional o autonòmic.

Menú

Inclouen primer plat, segon plat i postre.

  • Dietes: 
   • N: dieta basal o normal 
   • D: dieta saludable 
   • A: dieta diabètica 
  • M: dieta de fàcil masticació

El menú s'adaptarà a les necessitats nutritives de cada persona, segons indicació del metge.

Horari d'entrega

L'entrega del menjar en el domicili de l'usuari serà des de les 8 del matí fins a les 2 de la vesprada.

L'empresa distribuïdora comunicarà prèviament a cada usuari l'hora aproximada d'entrega.

L'entrega podrà realitzar-se en un domicili contigu o pròxim sempre que l'usuari ho indique prèviament.

Sol·licitud

La gestió de les sol·licituds es realitzarà a través dels Equips Socials de Base dels ajuntaments participants.

Pagament

El pagament de l'import que ha de satisfer l'usuari es realitzarà amb caràcter anticipat mensualment, tot havent de facilitar per a això la domiciliació bancària corresponent.