ACTUALITAT

Presentació de la convocatòria d'ajudes amb càrrec del 0,7% del IRPF 2020

JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓN EJECUTADA EN 2021       https://inclusio.gva.es/va/web/integracion-inclusionsocial-cooperacion/justificaci%C3%B3

Presentació de la convocatòria d'ajudes amb càrrec del 0,7% del IRPF 2018

Presentació de la convocatòria d'ajudes amb càrrec del 0,7% del IRPF 2018 Castelló: dimarts 23 d' ctubre a les 09:45 hores en el Centre Urban (Quadra de la Salera s/n, 12006 Castelló de la Plana)...

INFORMACIÓ AQUARIUS AL PORT DE VALÈNCIA.

Amb motiu de l'arribada de l'Aquarius al Port de València, donada la situació de crisi i emergència humanitària, la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha habilitat un correu per a...

PROYECTOS DE INTEGRACION PERSONAS INMIGRANTES

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DISTINADAS A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DIRIGIDOS A LA INTEGRACION SOCIAL DE PERSONAS INMIGRANTES

INCLUSIÓ SOCIAL.-Beques

Acta de la primera reunió de la Comissió Avaluadora per a la concessió de sis beques per a la realització de pràctiques professionals de la Direcció General d'Inclusió Social.

RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ: CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA

Consulta pública previa del Projecte de Decret del Consell, pel qual es desenrotlla la Llei 19/2017,de 20 de desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d'inclusió. fitxa adjunta consulta...

ITINERARIS INTEGRATS .-Fons Social Europeu

Publicació de la Resolució de 28 de desembre de 2017 per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 les subvencions dirigides al desenvolupament d'itineraris integrats per a la inserció...

INCLUSIÓ SOCIAL.-Beques

Convocatòria de concessió de sis beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Inclusió Social.

INCLUSIÓ SOCIAL

Convocatòria per a l'exercici 2018 de subvencions per al finançament de programes de desenvolupament comunitari.

VOLUNTARIADO

AYUDAS A VOLUNTARIADO Resolución de 13 de diciembre 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2018 de las subvenciones...

REQUERIMENT D'ESMENA DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS IRPF

Requeriment d'esmena de la convocatòria de subvencions dirigides a la realització de programes d'interés general per atendre a fines de caràcter social amb càrrec a l'assignació tributaria del 0,7...

PUBLICACIÓ CONVOCATÒRIA IRPF 2017

Resolució de 25 d'octubre de 2017, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2017 les subvencions dirigides a la realització...

ORDRE DE BASES IRPF

ORDRE 8/2017, de 6 de octubre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Politiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions dirigides a...

ACCIÓ COMUNITÀRIA 2017

Resolución de 3 de julio de 2017, de la vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se conceden subvenciones para la financiación de actuaciones en materia de...

LUCHA CONTRA EL EMPOBRECIMIENTO INFANTIL 2017

Resolución de 22 de junio de 2017, de la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticias Inclusivas, por la que se conceden subvenciones para el desarrollo de programas de...

BUTLLETÍ

Premio de Buenas Prácticas al Ayuntamiento de Altea

Premio de Buenas Prácticas al Ayuntamiento de Altea por un proyecto innovador que desarrollaremos en 2010 con subvención del MTIN y del Fondo Europeo de Integración. La Liga Española de la...

Oferta d'ocupació de la Fundació CEPAIM València

Oferta d'ocupació de la Fundació CEPAIM València. Data de presentació abans del 13 de gener de 2014 Documents Oferta EMPLEO CEPAIM EMPRENDE 2014 valencia.pdf

Dia del inmigrante

DÍA DEL INMIGRANTE - Celebración con juegos, merienda, música y danza africana. El dia 16 de diciembre a las 18 horas la Agencia AMICS de Manises organiza la celebración del día del Inmigrante (18...

Fundació CEPAIM: II Jornada de portes obertes de València

II Jornada de portes obertes de València dies 12,13 i 14 de desembre de 2013 Fundació Cepaim CONVIDA a totes les persones i veïns-as a participar de les activitats de jornades de portes obertes a...

Publicador de continguts

Ves enrere PRESTACIÓ PROFESSIONAL

PRESTACIÓ PROFESSIONAL

 

QUÈ ÉS LA PRESTACIÓ PROFESSIONAL? 

La llei 19/2017, del 20 de desembre, de renda valenciana d'inclusió establix que la RVI és un dret subjectiu que es concreta en una prestació econòmica i/o una prestació professional per a realitzar un procés d'inclusió social dirigides a cobrir les necessitats bàsiques de les persones, que garantisquen la qualitat de vida.  

La prestació professional està orientada a promoure i facilitar la plena inclusió social de les persones en situació de vulnerabilitat o exclusió social.  

El seu objectiu és fer costat a les persones destinatàries i les seues comunitats incidint en el seu apoderament, l'ampliació i millora dels seus recursos, capacitats i habilitats i acompanyar-les en el procés d'autonomia fent especial incidència en la ruptura de la transformació generacional de la seua situació d'empobriment. 

Esta prestació es concreta en la planificació d'una intervenció individualitzada a través d'un itinerari: un conjunt d'actuacions, instruments i procediments tècnics que donaran cos al pla personalitzat d'intervenció, on es registren els objectius, activitats, recursos que hi ha aconseguir o amb els quals cal coordinar-se, professionals responsables, procediment de seguiment i d'avaluació de la intervenció. 

 

A QUI VA DIRIGIDA LA PRESTACIÓ PROFESSIONAL? 

Les persones destinatàries de la prestació professional vinculada a la RVI seran les persones titulars i beneficiàries de RVI. 

La persona és la protagonista del seu canvi fent un treball individualitzat, familiar, grupal o comunitari i acompanyat en tot el procés per a afavorir la inclusió social i la seua inserció laboral. 

 

ORGANISME RESPONSABLE 

En la llei 17/2019 de RVI s'establix que les entitats locals, a través dels servicis socials d'atenció primària, donada la seua consideració de prestació bàsica del sistema públic de servicis socials, desenvoluparan les següents atribucions:  

a) La detecció de les persones o les unitats de convivència que es troben en situació d'exclusió o risc d'exclusió, i la realització de les prestacions professionals a través dels diferents instruments d'inclusió social: configuració del diagnòstic social, la subscripció amb les persones interessades de l'acord d'inclusió social, elaboració del pla personalitzat d'intervenció, itinerari social, familiar o individualitzat i també participar, si és el cas, en l'elaboració de l'itinerari d'inserció laboral en coordinació amb els servicis públics d'ocupació.  

b) La instrucció i presentació de l'expedient, de l'informe social, si és el cas, així com de l'informe-proposta de resolució sobre la concessió de la renda valenciana d'inclusió, en la modalitat que corresponga, en el registre de la direcció general competent en matèria de renda valenciana d'inclusió.  

c) El seguiment, revisió i avaluació dels instruments d'inclusió social a través dels servicis socials d'atenció primària mitjançant un acompanyament personalitzat orientat a la inclusió plena i efectiva en la societat utilitzant instruments d'inserció laboral en col·laboració i coordinació amb els equips professionals dels servicis d'ocupació locals i el servici públic d'ocupació i formació (LABORA). 

Així doncs, la intervenció serà dissenyada i implementada pels equips d'atenció primària, concretament pel Servici d'Inclusió.  

 

PROGRAMA D'IMPLEMENTACIÓ D'ITINERARIS D'INCLUSIÓ SOCIAL 

És l'equip especialitzat del programa instrumental que la Generalitat finança a les entitats locals a través del Fons Social Europeu Plus, per a facilitar el desenvolupament de la prestació professional, la integració i activació de persones amb dificultats d'inclusió social i laboral, dissenyant i desenvolupant itineraris personalitzats d'inclusió.   

La seua provisió és opcional, a petició de cada municipi o mancomunitat, i actualment no està implementada en totes les entitats locals.  

La intenció de la Direcció General d'Inclusió i Cooperació al Desenvolupament és que arribe a implementar-se en la totalitat de municipis del territori de la Comunitat Valenciana, garantint un model d'intervenció basat en el dret a rebre una prestació professional.   

 

QUI SÓN ELS DESTINATARIS DEL PROGRAMA? 

Seran destinatàries del Programa d'Implementació d'Itineraris d'Inclusió Social les persones titulars i beneficiàries de la renda valenciana d'inclusió i/o d'altres prestacions econòmiques del sistema públic valencià de servicis socials, quan es determine i considere necessària la intervenció, tant des de l'àmbit social com del laboral o des de tots dos.  

També podran considerar-se persones destinatàries aquelles que presenten situacions de vulnerabilitat o risc d'exclusió social i que vulguen accedir a un itinerari d'inclusió.   

 

NORMATIVA 

  • Llei 19/2017, de 20 de desembre, de Renda Valenciana d'Inclusió.    

  • Decret 60/2018, d'11 de maig, del Consell, pel qual es desenvolupa la Llei 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d'inclusió    

  • Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de servicis socials inclusius de la Comunitat Valenciana.    

  • Decret 27/2023 de 10 de març, del Consell, pel qual es regulen la tipologia i el funcionament dels centres, servicis i programes de servicis socials i la seua ordenació dins de l'estructura funcional, territorial i competencial del Sistema Públic Valencià de Servicis Socials 

  • INSTRUCCIÓ 1/2024, de la Direcció General Inclusió i Cooperació al Desenvolupament, relativa al procediment de desenvolupament de la prestació professional de la Renda Valenciana d'Inclusió (RVI), així com per a la implementació del Programa d'Itineraris d'Inclusió Social de les Entitats Locals adherides al Contracte Programa, finançat amb fons del Programa Operatiu del Fons social Europeu Plus (FSE+) 2021-2027.