novetats

PRORROGA D'ACCIÓ CONCERTADA EN EL SECTOR D'IGUALTAT EN LA DIVERSITATN

RESOLUCIÓ de 19 d'octubre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es prorroguen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials...

REQUERIMENT D'ESMENA DE LES SOL·LICITUDS PRESENTADES PER A L'ACCIÓ CONCERTADA EN EL SECTOR D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT

REQUERIMENT D'ESMENA de les sol·licituds presentades a l'empara de la Resolució de 3 de setembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es...

REQUERIMENT D'ESMENA DE LES SOL·LICITUDS PRESENTADES PER A L'ACCIÓ CONCERTADA EN EL SECTOR D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT

REQUERIMENT D'ESMENA de les sol·licituds presentades a l'empara de la Resolució de 3 de setembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es...

TRAMITACIÓ D'URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA D'ACCIÓ CONCERTADA EN EL SECTOR D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT

RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, de tramitació d'urgència de la convocatòria dels acords d'acció concertada en el sector...

RESOLUCIÓ COMPLEMENTÀRIA DE LA CONVOCATÒRIA D'ACCIÓ CONCERTADA IGUALTAT EN LA DIVERSITAT 2021-2025

RESOLUCIÓ de 29 de setembre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es complementa la Resolució de 3 de setembre de 2021, de la Vicepresidència i...

PRIMER INFORME (JUNY DE 2021) DE LA LLEI TRANS VALENCIANA

.Informe d'implementació, seguiment i millora de la Llei 8/2017, de 7 d'abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la Comunitat...

CORRECCIÓ D'ERRORS DE LA RESOLUCIÓ DE 3 DE SETEMBRE, CONVOCATÒRIA D'ACCIÓ CONCERTADA EN EL SECTOR DE LA IGUALTAT EN LA DIVERSITAT

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 3 de setembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en el...

PUBLICACIÓ CONVOCATÒRIA D'ACCIÓ CONCERTADA EN EL SECTOR DE LA IGUALTAT EN LA DIVERSITAT 2021-2025.

En el DOGV de 7 de setembre de 2021 s'ha publicat la RESOLUCIÓ de 3 de setembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords...

RESOLUCIÓ CONCESSIÓ SUBVENCIONS EN MATÈRIA D´IGUALTAT EN LA DIVERSITAT

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d´Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen subvencions en matèria d´igualtat en la diversitat.

INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE DE DECRET DEL CONSELL PEL QUAL ES CREA EL CONSELL VALENCIÀ DE LES MIGRACIONS

Amb data 1 de juliol de 2021 s'ha publicat en el DOGV la informació pública del Projecte de Decret del Consell pel qual es crea el Consell Valencià de les Migracions. De conformitat amb el que...

RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES NOMENEN LES PERSONES DESIGNADES PER A FORMAR PART DEL CONSELL CONSULTIU TRANS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

RESOLUCIÓ DE 12 D'OCTUBRE DE 2020 LA VICEPRESIDENTA DEL CONSELL I CONSELLERA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES I PRESIDENTA DEL CONSELL CONSULTIU TRANS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PER LA QUAL ES...

OBERTURA DEL TERMINI DE VOTACIÓ PER A L'ELECCIÓ DE LES CANDIDATURES A LES VOCALIES DEL CONSELL VALENCIÀ LGTBI.

En compliment del que es disposa en l'article 14.4, últim paràgraf, del Decret 101/2020 de 7 d'agost, del Consell, de desenvolupament de la Llei 23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat,...