novetats

Ves enrere RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE SOL·LICITUDS D’ENTITATS D’INICIATIVA SOCIAL PER ACOLLIR-SE AL RÈGIM D’ACCIÓ CONCERTADA, SECTOR IGUALTAT EN LA DIVERSITAT, EN L’ÀMBIT SOCIOEDUCATIU PER A LA INFÀNCIA, L’ADOLESCÈNCIA I LA JOVENTUT GITANA: KUMPANIA 2021-2025