novetats

Ves enrere RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT PER LA QUAL ES PUBLICA EL LLISTAT DEFINITIU D'ENTITATS LGTBI, A L'EFECTE DE L'ELECCIÓ DE LES VOCALIES DEL CONSELL VALENCIÀ LGTBI I PER LA QUAL S'ESTABLEIX EL TERMINI I FORMA DE LA VOTACIÓ TELEMÀTICA A LES CANDIDATURES A VOCALIES DEL CONSELL VALENCIÀ LGTBI

RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT PER LA QUAL ES PUBLICA EL LLISTAT DEFINITIU D'ENTITATS LGTBI, A L'EFECTE DE L'ELECCIÓ DE LES VOCALIES DEL CONSELL VALENCIÀ LGTBI I PER LA QUAL S'ESTABLEIX EL TERMINI I FORMA DE LA VOTACIÓ TELEMÀTICA A LES CANDIDATURES A VOCALIES DEL CONSELL VALENCIÀ LGTBI

D’acord amb el Decret 20/2022 de 4 de març, del Consell de creació de l'Observatori valencià per a la igualtat de tracte, la no discriminació i la prevenció dels delictes d'odi (DOGV núm. 9303 de 22.03.2022), que amplia el nombre de vocals del Consell, es dona publicitat a la RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT PER LA QUAL ES PUBLICA EL LLISTAT DEFINITIU D'ENTITATS LGTBI, A L'EFECTE DE L'ELECCIÓ DE LES VOCALIES DEL CONSELL VALENCIÀ LGTBI I PER LA QUAL S'ESTABLEIX EL TERMINI I FORMA DE LA VOTACIÓ TELEMÀTICA A LES CANDIDATURES A VOCALIES DEL CONSELL VALENCIÀ LGTBI