novetats

Ves enrere RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE SOL·LICITUDS D’ENTITATS D’INICIATIVA SOCIAL PER A ACOLLIR-SE AL RÈGIM D’ACORD D’ACCIÓ CONCERTADA EN EL SECTOR DE LA IGUALTAT EN LA DIVERSITAT PER ALS ANYS 2022-2025 PER AL SERVEI D’ASSESSORAMENT I SUPORT A LES PERSONES LGTBI, ELS SEUS FAMILIARS I PERSONES PROPERES «ORIENTA», DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT

RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE SOL·LICITUDS D’ENTITATS D’INICIATIVA SOCIAL PER A ACOLLIR-SE AL RÈGIM D’ACORD D’ACCIÓ CONCERTADA EN EL SECTOR DE LA IGUALTAT EN LA DIVERSITAT PER ALS ANYS 2022-2025 PER AL SERVEI D’ASSESSORAMENT I SUPORT A LES PERSONES LGTBI, ELS SEUS FAMILIARS I PERSONES PROPERES «ORIENTA», DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT