novetats

Ves enrere RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT PER LA QUAL ES PUBLICA LLISTAT PROVISIONAL D’ENTITATS LGTBI, A L’EFECTE DE L'ELECCIÓ DE LES VOCALIES DEL CONSELL VALENCIÀ LGTBI.

RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT PER LA QUAL ES PUBLICA LLISTAT PROVISIONAL D’ENTITATS LGTBI, A L’EFECTE DE L'ELECCIÓ DE LES VOCALIES DEL CONSELL VALENCIÀ LGTBI.

RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT PER LA QUAL ES PUBLICA LLISTAT PROVISIONAL D’ENTITATS LGTBI, A L’EFECTE DE L'ELECCIÓ DE LES VOCALIES DEL CONSELL VALENCIÀ LGTBI.


 

D'acord amb el que es disposa en l'article 14 del Decret 101/2020, de 7 d’agost, del Consell, publicat en el DOGV Núm. 8884 de 17 d’agost de 2020, modificat pel Decret 20/2022, de 4 de març, del Consell, de creació de l'Observatori valencià per a la igualtat de tracte, la no discriminació i la prevenció dels delictes d'odi (DOGV núm. 9303 de 22.03.2022), es dóna publicitat a la RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT PER LA QUAL ES PUBLICA LLISTAT PROVISIONAL D’ENTITATS LGTBI, A L’EFECTE DE L'ELECCIÓ DE LES VOCALIES DEL CONSELL VALENCIÀ LGTBI.


Es podran presentar al·legacions a aquest llistat a partir de l'endemà a la seua publicació.


L'aportació es realitzarà exclusivament de forma telemàtica mitjançant el següent enllaç:

 

Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments de Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

 

El termini de presentació d'al·legacions finalitzarà el 18 de maig de 2022, que serà l'últim dia per a la seua presentació.