Concurrència competitiva 2023

Ves enrere Resolució, de 4 d’agost de 2023, del director general de Diversitat, per la qual s’aprova el Pla de Control aplicable a les subvencions en matèria de diversitat per a l'exercici 2023

Resolució, de 4 d’agost de 2023, del director general de Diversitat, per la qual s’aprova el Pla de Control aplicable a les subvencions en matèria de diversitat per a l'exercici 2023