Concurrència competitiva 2023

Ves enrere INFORMACIÓ SOBRE LA FORMA DE PAGAMENT DE LES SUBVENCIONS

INFORMACIÓ SOBRE LA FORMA DE PAGAMENT DE LES SUBVENCIONS

En l'exercici 2023, igual que en exercicis anteriors, el pagament de les subvencions concedides es realitzarà, d'acord amb el que s'estableix en l'article 44 de la Llei 9/2022, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2023, lliurant el 100% de la subvenció una vegada concedides les mateixes mitjançant la corresponent Resolució d'aquesta Direcció General.