Concurrència competitiva 2019

Ves enrere CONVOCATÒRIA D'AJUDES EN MATÈRIA DE IGUALTAT EN LA DIVERSITAT 2019

CONVOCATÒRIA D'AJUDES EN MATÈRIA DE IGUALTAT EN LA DIVERSITAT 2019

INFORMACIÓ SOBRE LA CONVOCATÓRIA D'AJUDES EN MATÈRIA D' IGUALTAT EN LA DIVERSITAT PER AL 2019 I LA SEUA TRAMITACIÓ

1.- RESOLUCIÓ.

2.- El tràmit de presentació és exclusivament TELEMÀTIC per mitjà del següent ENLLAÇ PROP.

3.- El plaç de presentació és del 10 de gener a l'11 de febrer de 2019 inclusivament.

4.- INDICACIONS per a les entitats 2019.