Concurrència competitiva 2016

Ves enrere MODEL DE MEMÒRIA TÈCNICA O DESCRIPTIVA DE L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE

MODEL DE MEMÒRIA TÈCNICA O DESCRIPTIVA DE L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE

Les entitats subvencionades de conformitat amb la Resolució de 21 d'octubre de 2016, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen subvencions en matèria d'Igualtat en la Diversitat podran acollir-se a aquest model per a presentar la memòria tècnica o descriptiva de l'execució del projecte a la qual es refereix l'article 17.4 de l'Ordre 13/2016, de 31 de maig, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió d'ajudes a entitats sense ànim de lucre per a finançar programa de suport a la Igualtat en la Diversitat.

 MODEL DE MEMÒRIA TÈCNICA O DESCRIPTIVA DE L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE